תפריט

הפחתת ביטוח לאומי לעצמאים

שנת 2017 טמנה בחובה שינויים רבים בתחומים שונים, לרבות מס ריבוי דירות ושינויים רבים בתחום ביטוח לאומי.

נקודת המוצא בשינויים בדמי ביטוח לאומי לעצמאים נבעה מהסיבה שמרבית העצמאים אינם נוהגים להפריש לפנסיה, בשונה משכירים שחלה חובה על המעסיקים להפריש בשבילם.

מצד אחד הפחתה בדמי ביטוח לאומי, מנגד החלת חובה על עצמאים להפקיד לפנסיה, כחלק מחקיקה רחבה.

הנושא במאמר הנדון הינו בנושא הפחתת דמי ביטוח לאומי לעצמאים החל משנת 2017, וכן נבחן את השינויים וההשפעות על בעל עסק עצמאי, האם מדובר בהטבה משמעותית? וכן מהן הסוגיות המהותיות שעליהן יש לתת את הדעת.

 

ראשית, בשביל להבין את מהות השינוי יש לדעת מה המצב החוקי שהיה עד למועד כניסת התיקון לחוק:

עובד עצמאי כמוגדר בחוק ביטוח לאומי נכון לשנת המס 2016 היה מחויב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כדלקמן:

הגדרה כללית: שכר מופחת ברוטו עומד ע"ס 5,678 ש"ח. מעל השכר המופחת עד תקרה כקבוע בחוק 43,240 ש"ח (מעל 5,678 ש"ח). הכל על בסיס ברוטו.

שיעור מופחת עד שכר ברוטו של 5,678 ש"ח – 9.82%.

שכר מעל השיעור המופחת – 16.23% (עד שכר 43,240 ש"ח).

מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי יחויב בדמי ביטוח בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.61%.

מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המלא של דמי הביטוח – 12%.

הסכומים וההגדרות שצוינו לעיל הינם נקודת המוצא נכון למועד כניסת החוק לתוקף.

 

החוק כאמור, הוביל שינויים רבים בתחום ביטוח לאומי שבראשם עומד בעין הציבורית נושא הפחתת ביטוח לאומי והשלכותיו על העסקים במדינת ישראל, להלן סקירה רחבה בנושא:

 

שינו שכר מופחת לסכום 5,804 ש"ח, תקרת השכר לא השתנתה ונשארה על סכום 43,240 ש"ח. לגבי האחוזים, בהחלט סוגיה מעניינת, כבר נדון בהרחבה.

חוק ההסדרים כאמור, תיקן את שיעור דמי הביטוח של עובד עצמאי לעניין ביטוח לאומי, שיעורי דמי ביטוח לאומי לעובד שאינו עצמאי (עצמאי שאינו עונה להגדרה) לא השתנו.

 

להלן השינויים באחוזים בשנת המס 2017:

שיעור מופחת עד שכר ברוטו של 5,804 ש"ח – 5.97% (הפחתה של דמי ביטוח לאומי 3.85%, לעומת שנת המס 2016 – 9.82%).

שכר מעל השיעור המופחת – 17.83% (עד שכר 43,240 ש"ח – הגדלה של 1.6%, לעומת שנת המס 2016 – 16.23%.

תזכורת – לא חל שינוי בדמי מס בריאות, רבים רואים את ביטוח לאומי ומס בריאות כ "אותו דבר", משרדנו שומע זאת רבות, מדובר בשני מסים נפרדים שמגיעים לקופת ביטוח לאומי. 

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם טבלה מרכזת:

 

 

עד השינוי

לאחר השינוי

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח)

9.82%

5.97%

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (43,240 ש"ח)

16.23%

17.83%

 

אם כך, ניתן להבחין כי במדרגה הנמוכה חלה הפחתה משמעותית, ואילו במדרגה הגבוהה חלה עליה של 1.6%, קרי מניתוח מעמיק של הטבלה ניתן להבחין כי משכר ברוטו ע"ס 19,750 ש"ח בקירוב תחול עליה בתשלום ביטוח לאומי, ואילו מתחת לסכום הנ"ל, תחול הפחתה בביטוח לאומי לעצמאים. 

ככל שההכנסה תהיה נמוכה מהסכום כאמור לעיל (19,750 ש"ח), תחול הפחתה משמעותית יותר, כך לדוגמא, עצמאי שמרוויח 10,000 ש"ח ברוטו, ישלם פחות דמי ביטוח לאומי בסך של 156 ש"ח בקירוב.

חשוב לציין, עצמאי שמוגדר כשכיר ועצמאי, לצורך ביטוח לאומי עליו להתחיל את החישוב מהשכר כשכיר כנקודת פתיחה, לדוגמא:

 

שכיר שמשתכר 10,000 ש"ח ברוטו בחודש, בנוסף קיימת הכנסה כעצמאי ע"ס 10,000 ש"ח – במצב זה, אשלם ביטוח לאומי ע"ס 10,000 ש"ח * 17.83% = 1,783 ש"ח, זאת במקום האחוזים הקודמים (16.23% * 10,000 ש"ח = 1,623 ש"ח), במצב זה אותו עצמאי ישלם יותר ביטוח לאומי.

אם כך, לא בכל מצב ניתן לומר שמדובר בהטבה, אלא הגדלה של דמי ביטוח לאומי, כל מקרה לגופו.

 

ככלל, ככל ומדובר בהפחתה, יש תמיד לבחון האם קיימות השפעות נוספות שחלות בנושא שבנדון, זאת על מנת לדעת האם אכן מדובר בהפחתה של דמי ביטוח, ושמה תחול עליה בצד אחר של המשוואה? אם כך, אכן חל שינוי, שכן חלה חובה על עצמאים להפקיד לפנסיה, זאת כחלק מהפחתת דמי ביטוח לאומי כאמור לעיל.

 

רוצים לדעת יותר על השינויים הפנסיוניים שחלים על עצמאים? לחצו כאן.

רוצים לדעת יותר על דמי אבטלה לעצמאים? לחצו כאן.

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן