תפריט

בן זוגך/ בת זוגך במילואים? מגיע לך להעדר שעה אחת ביום ממקום העבודה

בן זוגך במילואים

 

 

ביום 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים, עובדת תהא רשאית להיעדר ממקום עבודתה שעה אחת ביום, ואין מנכים אותה משכר העבודה, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, החל ביום הראשון לשירות. תיקון זה חל גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים.

 

החוק מתקיים לפי התנאים להלן:

 

תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.

לעובדת ילד שגר עימה שטרם מלאו לו 13 שנים.


העובדת מועסקת במשרה מלאה כפי הנהוג במקום עבודת
ה.


העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

 

 

** שימו לב, על אף האמור, התיקון אינו חל במקרים הבאים:

ראש רשות ביטחון ראשי לקבוע כי תיקון זה לא יחולו על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצע חיוני. "רשות ביטחון" – שירות הביטחון הכללי, מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה.

 

– לא חל על עובדת אשר מממשת שעת הורות.

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן