תפריט

מחלק דיבידנד עד ה 30.09.17? יתכן מאוד ותוכל להנות מהטבת מס

הוראת השעה- דיבידנד 26.08.2017

 

 

בעלי חברות, שימו לב: מעוניינים לחלק דיבידנד?

***תזכורת להטבת מס משמעותית: דיבידנד מוטב לבעלי מניות מהותיים בחברות. ייתכן מאוד והוראת השעה שנקבעה בחוק מס הכנסה נוגעת אליכם ותוכלו להנות מהטבת מס עד ה 30.09.2017:

 

– המצב הקיים:
שיעור המס על הכנסה מדיבידנד הינו 25% או 30%:
1. ליחיד או לחברה משפחתית- שיעור המס הוא 25%.
2. לבעל מניות מהותי (מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם) בחברה המחלקת – שיעור המס הוא 30%.

 

 

– המצב כתוצאה מהוראת השעה:
הוראת השעה שנקבעה בחוק להתייעלות כלכלית קובעת כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי (סעיף 2 לעיל) יהא בשיעור של 25% ולא 30% באם מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:
1. הרווחים נצברו עד ליום 31.12.2016.
2. מקבל הדיבידנד הנו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית.
3. הדיבידנד שולם בתקופה שבין 1.1.2017 ל- 30.9.2017.
4. סכום ההכנסות שיקבל הנ"ל בשנים 2017-19 לא יפחת מממוצע ההכנסות שקיבל בשנים 2015-16, להוציא הכנסות דיבידנד.
5. לא קוזז הפסד הון ממכירת ניירות ערך בשנת המס בה חולק הדיבידנד המוטב.

 

 

ישנה פרוצדורה בעניין דיווח וקליטת דיבידנד מוטב, משרדנו עומד לרשותכם בכל עת.

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן