תפריט

גמלאים יקרים, ריכזנו עבורכם הטבות מס אשר תוכלו ליהנות מהן כמפורט להלן:

הטבות מס לגמלאים_08.10

שימו לב, מעצם הגעתכם לגיל פרישה:

גיל פרישה: גבר 67 אישה 62
גיל פרישה חובה: אישה וגבר 67

 

 

 אם ביום 1.1.2003 מלאו לאחד מבני הזוג 55 שנה, וכן בשנת המס הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה, ניתן ניכוי ממס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בתאגיד בנקאי או תכנית חיסכון. 

*** סכום הניכוי הוא 13,320 ₪ (נכון לשנת המס 2017) אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 16,320 ₪ אם שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה – ובלבד שביום 1.1.2003 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה. 
*** החזר המס נעשה באופן אוטומטי ושוטף לחשבון שלך, ממנו נוכה המס, ללא כל צורך בהגשת בקשה.

 

 

 פטור על הכנסות נמוכות מריבית קצבה או ממקור אחר:

 

יינתן פטור של 35% מהסכום הנמוך מבין השניים:

 

1. ההכנסות מריבית בגין פיקדון בנקאי או תכניות חיסכון. 
2. תקרת הפטור (נכון לשנת המס 2017 -100,320 ₪) פחות סך ההכנסות – והכל במכפלה של 35%. נסביר כמובן:

הגדרה של הכנסה של בני הזוג –
ההכנסה הגבוהה של אחד מבני הזוג (הכנסה הנמוכה לא באה לידי ביטוי).
בחישוב ההכנסה יש לקחת את כלל סוגי ההכנסות, למעט הכנסה מריבית, הכנסה משכ"ד דירת מגורים הפטורה ממס ורווח הון (שאינו בשוק ההון). 
למען הסר ספק, הכנסות פטורות נכללות בחישוב (פנסיה/זקנה) ורווחים מניירות ערך.

 

 

נמחיש בדוגמא קצרה:

 

הכנסה בן זוג הגבוהה: 80,000 ₪ בשנה (בן זוג הכנסה נמוכה 50,000 ₪ – לא רלוונטי).
הכנסה מריבית, פיקדונות ותכוניות חיסכון – 5,000 ₪.
ראשית, מחשבים את ההפרש בין תקרת הפטור לגובה ההכנסה – 100,320 ₪ פחות 80,000 ₪ = 20,320 ₪. לוקחים את הנמוך מבין, 5,000 ש"ח. לצורך חישוב הפטור.

 

חישוב הפטור: 5,000 ₪ *35% = 1,750 ₪.
הכנסה ריבית חייבת במס: 5,000 ₪ – 1,750 ₪ = 3,250 ₪.
חישוב המס: 3,250 ₪ * 20% (יכול להיות גם אחוז אחר) = 650 ₪.
רווח לאחר הטבה: 5,000 ₪ – 650 ₪ = 4,350 ₪.
חישוב ההטבה שניתנה: 5,000 ₪ * 20% – 650 ₪ = 350 ₪.

 

 

*** שימו לב! הטבה זו אינה ניתנת באופן אוטומטי, ולשם קבלתה יש להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דוח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית, או בקשה מראש לתיאום מס על הכנסות מריבית.

 

ישנן הטבות מס נוספות, הקלות ממס לבעלי הכנסות נמוכות, הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ועוד…

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן