תפריט

דוחות ודיווחים שוטפים לרשם החברות

 

בינואר 2010 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 10 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 המעניק סמכויות אכיפה נוספות לרשות התאגידים בכדי שחברות יעמדו בחובתן בתשלום אגרת רשם החברות וחובת הגשת דו”ח שנתי לרשם החברות.

 

תשלום אגרה שנתית:

תשלום אגרה שנתית חלה על כל חברה באשר היא, בין אם החברה פעילה או אינה פעילה, בין אם החברה פרטית ובן אם החברה ציבורית, חברת חוץ.

חברה הופכת לחברה מפרת חוק באם לא שילמה אגרה שנתית גבי אחת או יותר משבע שנים שקדמו לשנה הנוכחית.

האפשרות היחידה הקיימת לא לשלם אגרה ו/או לקבל פטור מאגרה במקרים מסוימים הינו הליך פירוק החברה, כלומר “לחסל את החברה” ממרשמי רשם החברות, הגוף שמאשר את פירוק החברה הינו רשם החברות לאחר הליך הפירוק על כל חלקיו, רק בתום התהליך מתקבל המכתב המיוחל מרשם החברות על אישור פירוק החברה.

 

חובת דיווח דו”ח שנתי לרשם החברות:

אופן הדיווח הינו בטופס שכותרתו דו”ח עדכון פרטים שנתי של חברה פרטית (טופס 5( בהתאם לסעיף 141 לחוק החברות.

משמעות הדיווח השנתי לרשם החברות הינו מאגר נתונים מעודכן וזמין ברשם החברות.

קיימות חברות רבות שלא מדווחות באופן שוטף לרשם החברות דבר הפוגע בזמינות הנתונים ואפשרויות גישה מוגבלות לרשם החברות בפנייתו לבעלי תפקידים בחברה ושליחת מסמכים ודיוור לחברות ונושאי המשרה בהן.

בין הנתונים המדווחים בדו”ח השנתי לרשם החברות הינם:

  1. חלוקת הון המניות.
  2. פירוט בעלי המניות ואופן חלוקת המניות.
  3. פרטי דירקטורים מכהנים.
  4. פרטי דירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו”ח השנתי הקודם).
  5. פרטי מנהל החברה.
  6. פרטים נוספים כגון: מינוי רו”ח, כינוס אסיפה שנתית, אישור הדוחות הכספיים, נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה.

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

את שמו של החתום על הדו”ח השנתי כאמור בסעיף 6 לעיל יאמת עו”ד או רו”ח של החברה.

בהתאם לסעיף 362א לחוק החברות רשאי רשם החברות לרשום חברה כחברה מפרת חוק ואף לציין זאת באופן בולט בנסח החברה ובמידע הבסיסי המפורסם ברשם החברות, כלומר המידע חשוף לכלל הציבור ללא כל תשלום.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן