תפריט

דירת מגורים מזכה

מס שבח מוטל על מכירת זכות מקרקעין. השבח הוא ההפרש שבין עלות הרכישה של הנכס לבין התמורה בעת המכירה, בניכוי הוצאות מוכרות אשר הוצאו לצורך הרכישה/המכירה וההשבחה שלו. כחלק מההוצאות כאמור לעיל, יש להתייחס להוצאות פחת שנגזרות לפי סוג הנכס עצמו, לכל נכס קיים אחוז פחת ספיציפי.

פועל יוצא מכך, אדם אשר קנה נכס במהלך השנים וערך הנכס עלה, יידרש בתשלום מס שבח כאשר ימכור את הנכס, על כך שהפיק ממנו רווח/שבח.

דירה מגורים מזכה מאפשרת לקבל פטור ממס שבח, בהינתן עמידה בתנאים, בהתאם לסעיף פטור ספציפי.

מהי דירה מזכה?

דירת מגורים מזכה נדרשת לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • דירה או חלק מדירה.
  • שבנייתה נסתיימה.
  • בבעלותו או חכירתו של יחיד ולא חברה.
  • הדירה משמשת למגורים או מיועדת למגורים על פי טיבה.
  • שימוש עקרי למגורים למשך תקופות מסוימות – 80% מהתקופה הנמדדת מתאריך 1.1.98 ועד ליום המכירה, או בארבע השנים שקדמו למכירה.       
  • הדירה אינה מהווה מלאי עסקי לצורכי מס הכנסה.
  • המוכר הגיש בקשה לפטור.
  • הפטור יינתן עבור תא משפחתי.

 

תנאים נוספים לקבלת הפטור לדירת מגורים מזכה:

מבקש הפטור חייב למכור את כל זכויותיו על דירת המגורים, חייב להיות תושב ישראל או תושב חוץ שיש בידיו אישור מרשויות המס שבמדינת תושבתו לפיו אין בבעלותו דירה באותה מדינה. בנוסף, על מוכר הדירה להיות בעל הזכות עליה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, וכן לא מכר דירה אחרת בפטור זה ב-18 החודשים הקודמים. הפטור יינתן עד לשווי התקרה (4,564,000 נכון לשנת 2018). מעבר לתקרה, יחויב במס לפי החלק היחסי. יש לציין כי בתנאים אלה נדרש לעמוד כל התא המשפחתי – בן זוג, בן זוג ידוע בציבור וילדים עד גיל 18. כלומר, אם למישהו מהם ישנה דירה בבעלותו ו/או מכר דירה ב-18 החודשים שקדמו למכירה הנוכחית, לא יינתן הפטור.

 

 

כיצד ניתן לקבל את הפטור?

יש למלא טופס 2988 על הצהרה על דירת מגורים מזכה, ובנוסף טופס 7649 לבקשת פטור.

החזרי מס במשרד ביטן את ביטן – רואי חשבון

במסגרת שירותי משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון אנו מציעים שירות החזרי מס לשכירים, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

להצטרפות לעמוד אינסטגרם האחים ביטן, ביטן את ביטן – רואי חשבון, לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן