תפריט

דרישת הצהרת הון מתושב חוץ

ע"פ סעיף 135(1) קיימת הגדרת "אדם", בבחינת לשון הסעיף ניתן להבחין בהגדרה כללית ורחבה שעל פיה נישום תושב חוץ חייב בהגשת הצהרת הון באם יידרש, מאידך ניתן להתייחס לסעיף 131(4) לפקודה המטיל חובה ספציפית על נישום תושב חוץ להגיש דו"ח לרשויות המס שכן ע"פ תכלית הפרשנות לחקיקה הפיסקלית נשללת הרחבת הסמכות לדרוש הצהרת הון מתושב חוץ, כמו כן צרי לבדוק א יעילות דרישת הצהרת ההון שכן אין מעקב על נכסיו של הנישום שסביר להניח שמרביתם בחו"ל ובכך כל גידול ההון יכול היות מוסבר ע"י קיום הכנסות אחרות מחו"ל.

לעניין תושבי האזור נקבע בהלכת ק.פ.א פלדות (ע"פ 123/83 ק.פ.א פלדות ארבע בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל) קבע ביהמ"ש כי תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה נכללים כאזרחי ישראל בעקבות הזיקה הפרסונאלית שיש למדינת ישראל.

 

 

הרחבה – משפט בינלאומי:

 

בתחולה הבינלאומית של הוראות החוק קיימים שני משתנים מרכזיים עקרון הטריטוריאליות ועקרון האפקטיביות.

 

עקרון הטריטוריאליות – חקיקת מדינת ישראל נושאת אופי טריטוריאלי, הביטוי "אדם" שבסעיף רחב היקף ויכול להחיל כל הגדרה אחרת אך עם זאת אין להסיק מכך כי המחוקק ביקש ליצור דרישה עקיפה של הצהרת הון מתושב חוץ על אף היותו רשאי לחרוג מהגבולות הטריטוריאליים.

 

עקרון האפקטיביות – עקרון אשר לעיתים עומד בסתירה לעקרון הטריטוריאליות, נבחן את דרישת הצהרת ההון מתושב זר ונסיק כי אינה אפקטיבית לאור אי השליטה בבחינת הנכסים והכנסותיו של הנישום בידי רשויות המס.

 

 

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן