תפריט

דרישת מסמכים להכנת דוחות כספיים לחברה לשנת מס 2022

 לשם תחילת עבודה על הדוחות הכספיים מצורפת בזאת רשימת עזר למסמכים שיש להעביר למשרדנו.  

הנדון: דרישת מסמכים להכנת דוחות כספיים לחברה לשנת מס 2022

להורדת המכתב בפורמט להדפסה – לחץ כאן

 

 

לקוח נכבד,

נבקש להמציא את המסמכים המפורטים להלן לשם תחילת עבודה בעניין דוחות כספיים לשנת מס 2022:

1. אישורי מס שנתיים:

א. בגין הפקדות לפנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות – אישור למעסיק.

ב. גין תשלומים לביטוח חיים, אובדן כושר עבודה וכו' – אישור למעסיק.

2. אישורים מהבנקים ובתי השקעות:

א. אישורי יתרה מהבנקים ליום 31.12.2022.

ב. אישורים שנתיים של רווחים/ הפסדים מפיקדונות, תוכניות חיסכון וני"ע (לבקש מהבנק/ בית השקעות טופס 867 א', 867 ב', 867 ג', 867 ד').

ג. יתרות מכרטיסי אשראי – לבקש מחברת האשראי אישור יתרה ליום 31.12.2022 (לחברה אשר עובדת עם כרטיסי אשראי כחלק מגביית ההכנסות).

ד. הלוואות – לבקש מהבנק/ גוף פיננסי אחר פירוט לוח סילוקין מעודכן ליום 31.12.2022.

3. לקוחות:

אישור ניכוי במקור מלקוחות אשר ניכו מס במקור במהלך שנת 2022 מתשלומים ששולמו.

4. ספקים:

משרדנו יעביר לחברתכם רשימה מסודרת להשלמת כרטסות לצורך בדיקתן לשנת 2022.

5. רשימת מלאי:

להעביר למשרדנו את רשימת המלאי ליום 31.12.2022.

6. רכבים:

א. רשימת רכבים של העסק – לציין סוג ומס' רכב (לצלם רישיונות רכב).

ב. לציין רכבים שנרכשו ונמכרו במהלך שנת 2022 (לציין מס' רכב ותאריך רכישה/ מכירה וסכום העסקה), במידה ורכב הושבת והתקבל כסף מהביטוח נא לציין זאת.

ג. להמציא ביטוחי חובה, מקיף או צד ג'.

7. ביטוחים:

ביטוח עסק, ביטוח משרד, ביטוח חבות מוצר, ביטח מקצועי ו/או כל ביטוח אחר שקשור לעסק וטרם הועבר למשרדנו.

 

להורדת המכתב בפורמט להדפסה – לחץ כאן

 

נבקשך להעביר מסמכים ופרטים אלו בהקדם האפשרי על מנת שנוכל להגיש את הדוחות הכספיים במועד.

במידה והמצאת חלק מהמסמכים המפורטים להלן, צור קשר עם משרדנו ע"מ שנוודא הימצאות המסמכים.

 

בכבוד רב,

ביטן את ביטן – רואי חשבון

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן