תפריט

דרישת מסמכים להכנת דו"ח שנתי לשנת מס 2016

 

הנדון: דרישת מסמכים להכנת דו"ח שנתי לשנת מס 2016

להורדת המכתב בפורמט להדפסה לחץ כאן

 

 

נבקש להמציא את המסמכים המפורטים להלן לשם תחילת עבודה בעניין דו"ח שנתי לשנת מס 2016:

  1. הכנסות נוספות ממשכורת:

טפסי 106 של בן/בת הזוג.

  1. הכנסות נוספות:

מסמכים על הכנסות/ תגמולים  ממקורות נוספים כגון:

א. תגמולי מילואים, דמי לידה, קצבאות שונות (זקנה, נכות וכו').

ב. הכנסות מדירות מגורים – לצרף חוזה שכירות.

ג. הכנסות ממקורות שונים בחו"ל – הכנסות דירות מגורים, ני"ע ו/או כל הכנסה אחרת.

ד. כל הכנסה ממקור נוסף שלא צוינה לעיל.

  1. אישורי מס שנתיים:

א. בגין הפקדות לפנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.

ב. בגין תשלומים לביטוח חיים, ביטוח משכנתא, אובדן כושר עבודה וכו'.

 

4. אישורים מהבנקים ובתי השקעות:

אישורים שנתיים של רווחים/ הפסדים מפיקדונות, תוכניות חיסכון וני"ע (לבקש מהבנק/ בית השקעות טופס 867א, 867ב, 867ג, 867ד).

 

  1. לקוחות:

אישור ניכוי במקור מלקוחות אשר ניכו מס במקור במהלך שנת 2016 מתשלומים ששולמו על ידם.

  1. רשימת מלאי:

להעביר למשרדנו את רשימת המלאי ליום 31.12.2016. 

  1. רכבים:

א. רשימת רכבים של העסק – לציין סוג ומס' רכב (לצלם רישיונות רכב).

ב. לציין רכבים שנרכשו ונמכרו במהלך שנת 2016 (לציין מס' רכב ותאריך רכישה/ מכירה וסכום העסקה), במידה ורכב הושבת והתקבל כסף מהביטוח נא לציין זאת.

ג. להמציא ביטוחי חובה, מקיף או צד ג'. 

 

8. ביטוחים:

ביטוח עסק, ביטוח משרד, ביטוח חבות מוצר, ביטוח מקצועי ו/או כל ביטוח אחר שקשור לעסק.

 

 

להורדת המכתב בפורמט להדפסה לחץ כאן

נבקשך להעביר מסמכים ופרטים אלו בהקדם האפשרי על מנת שנוכל להגיש את הדוח השנתי במועד.

במידה והמצאת חלק מהמסמכים המפורטים להלן, צור קשר עם משרדנו ע"מ שנוודא הימצאות המסמכים.

 

 

 

בכבוד רב,

ביטן את ביטן – רואי חשבון

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן