תפריט

דרישת מסמכים להכנת דו"ח שנתי – מנהל חברה לשנת מס 2017

 

הנדון: דרישת מסמכים להכנת דו"ח שנתי – מנהל חברה לשנת מס 2017

להורדת המכתב בפורמט להדפסה לחץ כאן

 

 

נבקש להמציא את המסמכים המפורטים להלן לשם תחילת עבודה בעניין דו"ח שנתי לשנת מס 2017:

1. הכנסות נוספות ממשכורת:

טפסי 106 של בן/בת הזוג.

 

2. הכנסות נוספות:

מסמכים על הכנסות/ תגמולים  ממקורות נוספים כגון:

א. תגמולי מילואים, דמי לידה, קצבאות שונות (זקנה, נכות וכו').

ב. הכנסות מדירות מגורים – לצרף חוזה שכירות.

ג. הכנסות ממקורות שונים בחו"ל – הכנסות דירות מגורים, ני"ע ו/או כל הכנסה אחרת.

ד. כל הכנסה ממקור הכנסה נוסף שלא צוינה לעיל.

 

3.אישורים מהבנקים ובתי השקעות:

אישורים שנתיים של רווחים/ הפסדים מפיקדונות, תוכניות חיסכון וני"ע (לבקש מהבנק/ בית השקעות טופס 867 א', 867 ב', 867 ג', 867 ד').

 

4. אישורי מס שנתיים:

א. בגין הפקדות לפנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.

ב. בגין תשלומים לביטוח חיים, ביטוח משכנתא, אובדן כושר עבודה וכו'.

 

להורדת המכתב בפורמט להדפסה לחץ כאן

 

נבקשך להעביר מסמכים ופרטים אלו בהקדם האפשרי על מנת שנוכל להגיש את הדוחות הכספיים במועד.

במידה והמצאת חלק מהמסמכים המפורטים להלן, צור קשר עם משרדנו ע"מ שנוודא הימצאות המסמכים.

בכבוד רב,

ביטן את ביטן – רואי חשבון

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן