תפריט

האם עוסק מורשה יכול לרשום מספר עסקים על שמו?

האם ניתן לעוסק מורשה לרשום מספר עסקים על שמו? האם ישנה בעיה שמדובר באותו מספר זהות ל- 2 עסקים או יותר?
בהתאם לתקנות רישום מס ערך מוסף, תשל"ו-1976 הדבר אפשרי.
עיקרי התקנה ומגבלותיו:
אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו אם נתמלאו תנאים אלה:
>> מתנהלים רישומים חשבונאיים נפרדים לגבי כל אחד מהם
>> עצם העובדה שהעסקים רשומים בנפרד לא אומר שכל אחד מהם פטור ממס
>> אדם המבקש להירשם על פי תקנת משנה יגיש בקשה למנהל לפי טופס שקבע המנהל ויצרף לבקשה התחייבות להודיע למנהל מיד לאחר שהפסיק להתקיים התנאי שבתקנת משנה

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן