תפריט

הגדרות נוספות

"מעסיק עיקרי" – הוא המעסיק שהעובד אצלו הצהיר בטופס 101, שאצלו הוא משתכר "משכורת חודש". כלומר, אותו מעסיק מנכה מס הכנסה משכר העובד עפ"י לוח הניכויים של מס הכנסה.

 

"מעסיק משני" –  הוא המעסיק שהעובד אצלו הצהיר בטופס 101, שאצלו הוא משתכר "משכורת נוספת", ולכן המעסיק מנכה משכרו את שיעור המס המקסימלי או כל שיעור מס אחר שקבע פקיד השומה.

 

"פנסיה מוקדמת" – קצבה המשולמת מכוח חוק או הסכם עבודה לעובד שכיר או למי שהיה עובד שכיר, שפרשו מעבודתם פרישה מוחלטת או חלקית, לפני שהגיעו לגיל פרישה, לרבות קצבה המשולמת בשל נכות או אבדן כושר עבודה מלא או חלקי.

 

"עובד עצמאי" – עצמאי לעניין חוק ביטוח לאומי הינו אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע.
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

 

"שיעור מופחת" – לענין דמי ביטוח, חלק השכר של עובד שכיר שבגינו מופרשים דמי הביטוח הינו 60% מהשכר הממוצע (5,678 ש"ח מעודכן ליום 1/1/16).

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן