תפריט

היסטוריית שיעורי מע"מ

שר האוצר מפרסם מדיי תקופה שינויים בשיעור המע"מ, שינוי שיעור המע"מ יוצר לעיתים בלבול וחוסר הבנה אצל חלק מהעוסקים.

 

ככל ומבוצע שינוי באחוז מע"מ על העוסק להיות מודע לעצם השינוי וההשלכות הנובעות מכך.

במידה והשינוי באחוז מע"מ בוצע במהלך תקופת דיווח, על העוסק לדעת את אחוז המע"מ הרלוונטי.

 

לדוגמה:

במידה ובוצעה עסקה לפני מועד שינוי מע"מ ובוטלה לאחר מכן, אחוז המע"מ הנכון הינו לפני השינוי.

עוסק מכר ציוד ביום 18/09/2015 (מע"מ 18%), הלקוח ביטל את העסקה ביום 10/10/2015 (מע"מ 17%), העסקה תבוטל לפי אחוז מע"מ לפני השינוי (18%) ולא אחוז מע"מ בעת ביטול העסקה.

 

 

 

להלן טבלה בדבר שיעורי המע"מ והתאריכים הרלוונטיים:

 

תאריך

אחוז מע"מ

תאריך

אחוז מע"מ

01/10/2015

17%

01/01/1993

17%

02/06/2013

18%

01/01/1991

18%

01/09/2012

17%

01/03/1990

16%

01/01/2010

16%

01/10/1985

15%

01/07/2009

17%

01/06/1985

17%

01/07/2006

16%

01/08/1982

15%

01/09/2005

17%

01/11/1977

12%

01/03/2004

17%

01/07/1976

8%

15/06/2002

18%

   

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן