תפריט

היערכות הגשה דוחות שנת 2016

כתזכורת לשנה המסתיימת, מצ"ב מכתב בנושא היערכות לקראת תום שנת מס 2016, המפרט את המסמכים אשר עליך להעביר למשרדנו לצורך הכנת והגשת דוחות כספיים לשנת מס 2016.

 

היערכות לתום שנת מס 2016

 

בנוסף צירפנו מספר נספחים לצורך סיוע והכוונה לקראת תום שנת המס:

 

נספח א' – ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2016.

 

נספח ב' – פירוט כרטיסי אשראי בעסק ליום 31 בדצמבר 2016.

 

נספח ג' – פירוט מזומנים בקופה ליום 31 בדצמבר 2016.

 

נספח ד' – פירוט שיקים עתידיים ליום 31 בדצמבר 2016.

 

נספח ה' – פירוט רכבים בעסק ליום 31 בדצמבר 2016.

 

במידה וקיימות שאלות ו/או הבהרות ספציפיות משרדנו לרשותכם בכל עת.

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן