תפריט

הסבר על מסלול מקוצר להוצאה לפועל בהתאם לפרק א1:

המסלול המקוצר הינו מסלול שעיקרו גבייה אקטיבית של חובות בתיקים מסוג שטרות, פסקי דין כספיים ותביעות בסכום קצוב, בהם לחייב אין תיק איחוד, לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים (המקביל לפושט רגל בהוצאה לפועל) ושסך חובותיו בהוצאה לפועל לא עולה על 10,000 ₪.

 

גובה החוב המקסימאלי בהם מטפל המסלול המקוצר הינו עד 10,000 ₪, כאשר הסכום כולל הפרשי ריבית והצמדה, משמע ניתן לגבות חובות שסכום הקרן וההצמדה עד סך של 10,000 ₪.

ההליכים בהם ניתן לנקוט במסלול זה מוגבלים לעיקול / מימוש כספים או זכויות הנמצאים בידי צד שלישי וכן לעיקול ותפיסת רכב.

 

בידי המסלול המקוצר גישה מלאה למאגרי המידע השונים שנותן החוק כפי המופיע בנספחים למסמך זה.

 

משך הזמן לטיפול בתיק הינו שמונה חודשים מרגע שנודע לחייב על התיק (נמסרה לו אזהרה), אולם ניתן להאריך חיי תיק במסלול המקוצר במידה ויש הסדר תשלומים עם החייב או במצב בו נמצאו כספים או נכסים שעדיין לא ננקטו הליכים לגביהם.

 

המסלול המקוצר לא נוקט בהליכים כנגד חייב טרם יצירת קשר עימו, הן באופן אישי, או טלפונית . כלומר העדיפות הראשונה היא להגיע להסדר תשלומים עם החייב ללא צורך לנקוט נגדו בהליכים.

 

להסברים נוספים: https://www.eca.gov.il/index2.php?id=21&lang=HEB

לחזרה למאמר: המועד בו חוב הופך לחוב אבוד

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן