תפריט

זיכוי מס בגין תרומה

כל אזרח עובד במדינת ישראל נדרש בתשלום למס הכנסה. ההתחשבנות בין אזרח במדינה לבין רשות המסים, מבוצע בבדיקה לאורך שנה קלנדרית שלמה. נתונים אישיים של כל אזרח עובד מאפשרים לו לקבל הטבות או הקלות שונות, ועל פי נתונים אלה, נקבעים שיעורי תשלומי המסים שלו.

מהי נקודת זיכוי במס?

שווי נקודת זיכוי בשנת המס 2018 הינה ע"ס 2,592 ₪, להלן טבלה מרכזת לכל השנים.

כל נקודת זיכוי מתורגמת לכסף במונחי מסים, חשוב לציין – לאנשים שמגיעים לרף המס.

נקודת המוצא הינה שמשלמים מס מהשקל הראשון להכנסה, כאשר בבסיס החישוב נהנים מנקודות זיכוי שהמדינה מעניקה לגבר ואישה  ע"ס 2.25 ו – 2.75 בהתאמה.

מה שאומר, על סמך ברירת המחדל, ללא נקודות זיכוי נוספות, כדוגמת הורה במשפחה חד הורית, הכנסה ברוטו חודשית של אישה וגבר שתעמוד ע"ס 4,860 ₪ ו – 5,940 ₪ בהתאמה, לא תחויב במס, כתוצאה ישירה של "שימוש" בנקודות זיכוי שהמדינה מעניקה.

זיכוי תרומות

אדם שתרם למוסד ציבורי בסכום העולה על 180 ₪ בשנה, זכאי לזיכוי במס בגובה של 35% מסכום התרומה. לדוגמא, אדם שתרם למוסד ציבורי סכום של 250 ₪, יקבל זיכוי במס בסכום של 87.5 ₪.  ההטבה ניתנת גם בעבור מספר תרומות נפרדות, אשר הסכום הכולל שלהן עולה על 180 ₪ ושהם ניתנו לגופים שהוגדרו כ"מוסד ציבורי". כדי לדעת אם מוסד אליו תרמתם או שבכוונתם לתרום לו מוכר לצרכי תרומה ומזכה אתכם בהטבת מס, יש להיכנס לאתר רשות המיסים. חשוב לשים לב, שסכום התרומה המינימלי המזכה להטבה עשוי להשתנות מדי שנה.

איך מתבצע החזר המס כנגד התרומה?

לצורך קבלת הזיכוי, ניתן לקבל החזר מס בגין התרומות באחת מהדרכים הבאות:

 • צירוף קבלות מקוריות למעסיק, הזיכוי מקבל ביטוי בתלוש שכר.

חשוב לציין, מעסיקים אלה צריכים לקבל אישור מיוחד ממס הכנסה. על מנת לקבל זיכוי ממס הכנסה, לכן יש לבדוק אם המעסיק שלכם כדי לראות אם קיבל אישור ממס הכנסה לבצע את הזיכוי בתלוש שכר.

 • הגעה פיזית לפקיד השומה/מס הכנסה – לצורך קבלת הזיכוי, יש למלא טופס 116.

יש לצרף קבלה מקורית/העתק קבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור"/קבלה ממוחשבת וחתומה ובה פרטיו המלאים של התורם. בנוסף לקבלה, יש לצרף תלוש שכר ממקום העבודה. לאחר העברת הטפסים, העובד יקבל זיכוי דרך המעסיק בתלוש השכר. ניתן לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי ואין צורך להמתין לסיום שנת המס על מנת לבקש את ההחזר.

 • הגשת החזר מס לכל שנה שבגינה בוצעה תרומה (בהתייחס לתקרת מינימום 180 ₪ נכון לשנת המס 2018), חשוב לציין, חובה קבלה מקורית/העתק קבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור"/קבלה ממוחשבת וחתומה ובה פרטיו המלאים של התורם, כל אופציה אחרת לא מתקבלת על ידי מס הכנסה.

באילו מקרים יכול למעסיק לזכות את העובד ישירות בתלוש השכר?

 • המוסד הציבורי מחזיק באישור תרומות תקף.
 • מצבת כוח האדם של המעביד מונה 50 עובדים לפחות בממוצע בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • המעביד ייתן את הזיכוי, אך ורק, לעובדיו, באמצעות תלוש השכר, ובתיק הניכויים הרשום על שמו.
 • המעביד עומד בכל תנאי החוק והתקנות בדבר ניהול ספרים כדין.
 • למעביד אין חובות בגין אי הגשת דו"חות, העדר דיווחים, חובות מס, אי תשלום קנסות, או מתקיימת חקירה פלילית בעניינו וכיוצ"ב.
 • למעביד מנגנון מסודר לבדיקה ולשמירה של הקבלות המקוריות אשר המציא לו העובד לצורך קבלת הזיכוי, וברשותו מנגנון וכוח אדם מיומן, לשם ביצוע חישוב מדויק של הזיכוי לו זכאי העובד על פי פקודת מס הכנסה.
 • המעביד מנהל קובץ מיוחד של העובדים אשר קיבלו זיכוי בגין תרומות בו יפורטו שם העובד התורם, מספר תעודת זהות, תאריך התרומה, הסכום שלה, שם המוסד מקבל התרומה, פירוט החישוב של סכום הזיכוי המגיע לעובד לפי סעיף 46.
 • המעביד יקבל לידיו את הקבלות המקוריות, בתוספת הצהרת העובד כי מדובר בתרומות ולא בתשלום עבור שירות או נכס. לצורכי כללים אלו, הקבלות וההצהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממערכת הספרים של המעביד ויישמרו בידיו למשך התקופה הנקובה בתקנות בדבר ניהול ספרים.
 • בעת מתן הזיכוי, תוטבע על הקבלה המקורית חותמת המעביד המבהירה כי ניתן זיכוי לצרכי מס בגינה.
 • המעביד אינו רשאי להחזיר לעובד קבלה מקורית. המעביד רשאי למסור לעובד העתק נאמן למקור לצורכי הגשת דוח שנתי למס הכנסה. במקרה זה, העתק הקבלה יישא את חותמת המעביד.
 • המעביד מתחייב כי לא ייתן זיכוי לעובד שלא בהסתמך על קבלה מקורית. זאת ועוד, במקרה בו אבדה הקבלה המקורית רשאי פקיד השומה לבטל הזיכוי ולשום המעביד במסגרת שומת ניכויים.
 • המעביד לא יתיר זיכוי בגין תרומה לגוף הקשור אליו, במישרין או בעקיפין.
 • סכום התרומה המרבי שבגינו המעביד רשאי להתיר זיכוי מוגבל ל –25,000 ₪ לתורם, ואילו הסכום המזערי בהתאם לקבוע במסגרת סעיף 46 לפקודה.

החזרי מס במשרד ביטן את ביטן – רואי חשבון

במסגרת שירותי משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון אנו מציעים שירות החזרי מס לשכירים, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

להצטרפות לעמוד אינסטגרם האחים ביטן, ביטן את ביטן – רואי חשבון, לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן