תפריט

חברה מפרת חוק

השלכות רישום חברה כמפרת חוק

 

השלכות הרישום של חברה כחברה מפרת חוק רבות ללא הכר, על אף שמקלים בהן ראש ללא הבנת הפגיעה בפעילות השוטפת של החברה בעיקר בזמנים רגישים של החברה.

כחלק מסמכויות והאכיפה קיימות סנקציות שינקטו כלפי חברה מפרת חוק:

  1. לא ירשמו שעבודים/ ביטולי שעבודים על נכסי החברה.
  2. לא ירשמו שעבודים /ביטולי שעבודים לטובת החברה.
  3. לא ירשם משכון לטובת החברה אצל רשם המשכונות.
  4. החברה לא תוכל לשנות את שמה, מטרותיה, יהיה קושי בהתנהלות השוטפת של החברה מול רשם החברות וקושי רב לגורמים שיפנו לרשם החברות לקבל פרטים על החברה, כגון: בנקים, גופים פיננסיים ונותני אשראי שונים.
  5. לא ירשמו מיזוגים בין חברות כאשר אחת מהחברות הוכרזה כחברה מפרת חוק.
  6. לגבי חברות מפרות חוק משנת 2009 ואילך, החברה המפרה, בעלי השליטה ודירקטור שהוטל עליו עיצום כספי לא יוכלו להקים חברה חדשה ולשנות פרטים בחברות הקיימות לפני הסרת הליקוי של החברה שמפרה חוק.

 

ההשלכות הישירות מהסנקציות המופיעות לעיל ישפיעו באופן ניכר על הפעילות העסקית של החברה, בעצם הגדרתן של חברות כחברות מפרות חוק מצד רשם החברות ואיטיות הטיפול ו/או חוסר תשומת הלב מצד הגורמים המנהלים את החברות והגורמים המדווחים לרשם החברות הינו ניכר, סוגיה זו צפה למעלה משנתיים ואף תתחיל להראות את אותותיה בפגיעה העסקית האנושה בחברות עקב חוסר הטיפול מצידן.

 

כשמפורט בחלק מהסנקציות כי לא ניתן לרשום שעבודים, כאשר נפשט את המושגים ברמה העסקית והניהולית, ההשלכות הישירות שחברה שתפנה לבנק לפתיחת חשבון, הבנק יבדוק ברשם החברות לצורך מתן אשראי ע"מ לרשום שעבוד, אך להפתעת הגורמים המנהלים לא יאשר לפתוח חשבון עד אשר תוסר ההגדרה ברשם החברות "חברה מפרת חוק", מכיוון שרשם החברות יסרב לרשום שעבוד כחלק מהסנקציות.

כך גם לגבי הלוואות מבנקים או גופים פיננסיים, רשם החברות יסרב לרשום את השעבוד עד להסדרת הליקוי.

כלומר, חברה שתגיש בקשה לקבלת הלוואה לעיתים בהולה עקב בעיה תזרימית תענה בסירוב טכני מצד הבנק עד להסדרת הליקוי של חברה מפרת חוק.

כך גם לגבי רישום שעבוד ומשכון לטובת החברה, הדבר ימנע עד להסדרת הליקוי, דבר שיגרום לעיכוב בסגירת עסקה ו/או התקדמות במשא ומתן כזה או אחר של החברה.

 

ברוב המקרים הסירוב לטפל בבקשה מצד רשם החברות יהיה באופן מפתיע מצד החברה ואף יהיה בהול לאור נקודות הממשק הרגישות שבהן הסנקציות ישפיעו על התנהלות החברה כמפורט לעיל.

זהו המקום לציין שהסרת הליקוי אינה מיידית וכוללת הליכים בירוקראטיים שונים כגון אימות חתימה של ממלא הדו"ח השנתי, צירוף מאזן חתום ע"י המנהלים ורו"ח של החברה, כאשר הכל צריך להגיע לרשם החברות בחתימות מקור ולקבל אישור מרשם החברות שהחומר נבדק וללא חוסרים, רק לאחר בדיקת רשם החברות ולאחר הסרת כל הליקויים רשם החברות יסיר את הליקוי "חברה מפרת חוק".

 

בנוסף לאמור לעיל קיימות גם סנקציות כספיות הכוללות הטלת עיצומים כספיים על החברה ועל דירקטור החברה, נקיטת הליכי גבייה כלפי החברה בעניין חובות האגרות ובעניין גביית העיצומים הכספיים שיוטלו.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

 

 

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן