תפריט

חישוב גידול / קיטון בהון – מקורות ושימושים

כיצד מחשבים את השינוי בהון בין הצהרת הון אחת לעוקבת? 

איך מחשבים ומסבירים את השינוי בהון?

דרך החישוב וההסבר לשינוי מוגש לפניכם:

 

 

חישוב גידול/ קיטון בהון:

 

הון הצהרת הון נוכחית – XXXX

הצהרת הון קודמת –     (XXXX)

גדול/ קיטון בהון –     (XXX/(XXX

 

הסבר לגידול/ קיטון בהון:

(1) סה"כ מקורות –            XXXX

(2) סה"כ שימושים –        (XXXX)

     שימושים פרטיים –       (XXX)

 

 

(1) מקורות:

הכנסות המוצגות בחישוב הוצאות המחייה הן הכנסות ברוטו וכוללות את כל סוגי ההכנסה לרבות הכנסה פטורה, הכנסה מוגבלת ותקבולים שוטפים.

ההכנסות לא כוללות תקבולים חד פעמים כגון ירושות, מתנות וכו' ולמעט הכנסות זקופות.  

 

פירוט סוגי ההכנסות:

 • הכנסה מעבודה ו/ או מעסק.
 • הכנסה ממשכורת כוללת את כל התוספות.
 • הכנסה מרכוש (כגון שכירות וכו').
 • הכנסה מריבית על כל סוגיה.
 • הפרשי שכר, הצמדה וריבית.
 • הכנסה ותקבולים שוטפים – קצבה, קופ"ג, פיצויים, רווח מני"ע וכו'
 • רווחים שונים – רווח מפדיון קרן השתלמות, קופ"ג, רווח מהגרלות והימורים וכו'.

 

(2) שימושים:

 • תשלומי חובה – מס הכנסה, ביטוח לאומי.
 • תרומות ומתנות שנתנו לצד ג'.
 • תשלומי משכנתא – בעניין זה צריך לחלק את מרכיב תשלום הקרן ומרכיב תשלום הריבית, מרכיב הריבית נכלל בשימושים, בהתייחסות למרכיב הקרן הינו נכלל בהתחייבויות של התא המשפחתי.

 

 

מרכיב מרכזי בנכלל בהגדרת השימושים הינו הוצאות מחייה:

 

חלוקת טבלאות המחייה מתחלקת ל-6 טבלאות:

לוחות 1-2:

הוצאות המחייה המוצגות כוללות את סעיפים 1-13 בטופס רמת חיים (1382),ריהוט ותכולת הבית המופיעים בסעיפים 74-78 בטופס הצהרת ההון.

לוחות 3-4:

הוצאות המחייה המוצגות כוללות את סעיפים 1-13 בטופס רמת חיים (1382) אך אינן כוללות את ריהוט ותכולת הבית המופיעים בסעיפים 74-78 בטופס הצהרת ההון.

לוחות 5-6:

הוצאות המחייה המוצגות אינן כוללות את סעיפים 1-13 בטופס רמת חיים (1382) ואת הריהוט ותכולת הבית המופיעים בסעיפים 74-78 בטופס הצהרת ההון.

 • סעיפים 1-13 בטופס רמת חיים (1382) כוללים:

החזקת דירה, עוזרת בית, אחזקת רכב, שירותי חינוך, רפואיות ובריאות.

 • סעיפים 74-78 בטופס הצהרת ההון כוללים:

ריהוט וציוד בייתי – מקרר, תנור, סלון, טלוויזיה וכו' וכן תכשיטים ופריטים אישיים.

הוצאות המחייה בפועל תלויות בדפוסי ההתנהגות של המשפחה באופן ישיר, מקום וסביבת המגורים, מס' הנפשות והגילאים במשפחה משפיע באופן ניכר על גובה הוצאות המחייה של המשפחה.

לעניין הקשר בין רמת ההכנסה והוצאות המחייה בהסתכלות כלכלית ככל שההכנסה תעלה אחוז הוצאות המחייה מכלל ההכנסה יפחת, כלומר בגובה הכנסה מסוימת המשפחה תחל לחסוך ובכך תתחיל להגדיל את הונה העצמי.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסת נתונים של הוצאות המחייה, כאשר נציבות מס הכנסה מלקטת נתונים סטטיסטיים ע"פ צרכיה ובכך קובעת את גובה הוצאות המחייה של משפחה לפי מס' נפשות.

 

 

 

ריכוז נתוני הוצאות מחייה:

 

טבלאות/ הוצאות מחייה

סעיפים 1-13 בטופס רמת חיים (1382)

ריהוט ותכולת הבית בסעיפים 74-78

לוחות 1-2

כולל

כולל

לוחות 3-4

כולל

לא כולל

לוחות 5-6

לא כולל

לא כולל

 

בדר"כ מפקחי המס פונים לטבלאות המחייה הגבוהות ובכך נפגע הנישום מכיוון שקביעת רמת חיים גבוהה מאשר הוא חיי מגדילה את הפרשי ההון שקיימים אם קיימים אך להם לא קיים הסבר מספק מכיוון שאין כזה, משום שהגידול נובע מהערכת רמת חיים שגויה בחלק מהמקרים.

 

 

 

למאמר המלא בנושא הצהרת הון לחץ כאן

 

 

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן