תפריט

טלפונים חשובים

מחלקה תפקיד שם אחראי טלפון פקס אימייל
שיקום 02-6463488 03-6250302
סיעוד 03-6250129
ניידות 03-6250335
נכות כללית 03-6250324
נפגעי עבודה 03-6250222
גביה מלא שכירים 6 03-6250422
גביה מעסיקים במשק בית 03-6250466
גביה מעסיקים 1-5 03-6250288 03-6250653
גביה מעסיקים 6-11 03-6250288 03-6250656
הבטחת הכנסה 03-6250136
ועדות רפואיות לנפגעי עבודה 03-6250253
זיקנה ושאירים 03-6250106
ייעוץ לקשיש ופנסיונר 02-6709857 03-6250411
ילדים 03-6250242
מזונות 03-6250242
אבטלה 03-6250265
איבה 03-6250222
אמהות 03-6250242
גביה מלא שכירים 1 03-6250423
גביה מלא שכירים 2 03-6250467
גביה מלא שכירים 3 03-6250470
גביה מלא שכירים 4 03-6250443
גביה מלא שכירים 5 03-6250199
מרכזיה 04-8812345
מרכזיה 04-8812345
שירות מילואים 03-6250213
מרכזיה 04-8812345
פקס מרכזי 08-8686603
אבטלה 08-8686702
איבה 08-8686707
אמהות 08-8686731
גביה מלא שכירים 08-8686705
גביה מעבידים 08-8686669/70 08-8686730
הבטחת הכנסה 08-8686708
זיקנה ושאירים 08-8686733
ייעץ לקשיש ולפנסיונר 02-6709857 08-8686724
ילדים 08-8686731
מזונות 08-8686764
ניידות 08-8686723
נכות כללית 08-8686732
נפגעי עבודה 08-8686707
סיעוד 08-8686723
שיקום נתב- 02-6463488 08-8686686 08-8686737
שירות מילואים 08-8686736
פקס מרכזי 08-6710681
אבטלה 08-6741154
איבה 08-6741131
אימהות 08-6740334
גביה מלא שכירים 08-6741150
גביה ממעסיקות במשק בית 08-6741172
גביה מעבידים 08-6741172
הבטחת הכנסה 08-6741194
נפגעי עבודה 08-6741178
זיקנה ושאירים 08-6740363
ייעוץ לקשיש ולפנסיונר 02-6709857 08-6731076
ילדים 08-6740334
מזונות 08-6740334
מחלקת ביטוח וגביה 08-6741150
ניידות 08-6741116
נכות כללית 08-6741116
נכות ועדות 08-6741177
נפגעי עבודה כולל ועדות 08-6741131
סיעוד 08-6741173
שיקום 08-6741115
שיקום נתב 02-6463488
שירות מילואים 08-6741101
אבטלה מרכזיה 04-8812345
אבטלה 08-6295387
איבה 08-6295383
אמהות 08-6295450
גביה מלא שכירים 08-6295401/5/21/310
גביה מעבידים 08-6268510 08-6295442/337
הבטחת הכנסה 08-6295703/377
ועדות רפואיות נכות כללית 08-6295717
ועדות רפואיות נפגעי עבודה 08-6295309
זיקנה ושאירים 08-6295339
ייעוץ לקשיש ולפנסיונר 02-6709857 08-6295352
ילדים 08-6295406
מזונות 08-6295406
ניידות 08-6295370
נכות כללית 08-6295708/349
נפגעי עבודה/ דמי תאונה 08-6295358
סיעוד 08-6295385
פניות הציבור-הנהלת הסניף 08-6238780
שיקום-נתב 02-6463488
שירות מילואים 08-6295387
מרכזיה 04-8812345
פקס מרכזי 03-6152976
אבטלה 03-6152504
איבה 03-6152508
אימהות 03-6152984
גביה מלא שכירים 03-6152985
גביה מעבידים 03-6152501 03-6152986
הבטחת הכנסה 03-6152503
זיקנה ושאירים 03-6152512
ילדים 03-6152984
מזונות 03-6152511
ניידות 03-6152936
נכות כללית 03-6152507
נפגעי עבודה 03-6152508
סיעוד 03-6152980
שיקום 03-6152970 03-6152931
שירות מילואים 03-6152504
מרכזיה 04-8812345
פקס מרכזי 04-6328108
אבטלה 04-6328190
איבה 04-6328003
אמהות 04-6328204
גביה מלא שכירים 04-6328054
גביה מעבידים 04-6328019 04-6328050
הבטחת הכנסה 04-6328089
ועדות רפואיות לנפגעי עבודה 04-6328003
זיקנה ושאירים 04-6328178
ייעוץ לקשיש ופנסיונר 04-6328167 02-6709857
ילדים 04-6328204
מזונות 04-6328204
מחלקת ביטוח וגביה 04-6328054
ניידות 04-6328222
נכות כללית 04-6328099
נפגעי עבודה 04-6328003
סיעוד 04-6328084
שיקום 04-6328245 04-6328115
שיקום נתב 02-6463488
שירת מילואים 04-6328190
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן