תפריט

ימי מחלה – סוגיות מקצועיות

זכויות עובדים בעת מחלת בן זוג

 

כמידי שנה, עם הגעתו של החורף מגיעים שלל מחלות, כגון: שפעת , דלקת ריאות וכו' ולצערנו אף מחלות שאינן קשורות למזג האוויר. ובשל כך אנו נאלצים להיעדר מהעבודה. אך האם כאשר גם בן הזוג חולה, מגיעים לנו אותן זכויות?

במאמר שלפניכם נרכז את זכויות העובדים בשל היעדרות מחלת בן זוג.

כלל העובדים זכאים לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

מחלה ממארת של בן הזוג:

 • עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו.
 • העובד רשאי לבחור אם לזקוף ימים אלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.

מיהו בן זוג חולה?

 • על-פי החוק, הזכאות להיעדרות במקרה של מחלה שאינה ממארת היא כאשר בן הזוג חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום, כגון:התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית.
 • כאשר מדובר בבן זוג שחלה במחלה ממארת, הזכאות להיעדר 60 ימים מהעבודה אינה מותנית בתלותו של בן הזוג בעזרת הזולת.

תשלום דמי מחלה:

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 • אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המקנה שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי החוזה.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.

תהליך מימוש הזכות:

לצורך מימוש הזכאות, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד את הדברים הבאים:

 • אישור מהרופא המטפל בבן הזוג על כך שבן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.
 • הצהרה חתומה על-ידי העובד לגבי היעדרותו.

 חשוב לדעת:

 • אם ניצל העובד את כל 6 ימי המחלה, וזקוק להיעדרות נוספת מהעבודה, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל גם את שאר ימי המחלה שעומדים לרשותו או להיעדר על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
 • כמו כן עובד יכול להתפטר מהעבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים אם הסיבה להתפטרות היא הצורך לטפל בבן המשפחה. 
 • מלבד זכאות זו, ישנם מקרים שבהם עובדים עשויים להיות זכאים לימי מחלה עקב הריון או לידה של בת הזוג.

 

להלן הוראות החוק:

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד

 1. עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

צירוף מסמכים

 1. להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לענין זה –

           "פעולות יום-יום" – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

           "הרופא המטפל" – לרבות רופא מחליף.

אי מסירת מסמכים

 1. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2, לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

שמירת הוראות

 1. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד, בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן