תפריט

מחשבון פנסיה לעצמאים

שנת הבדיקה
רווח עצמאי שכר ברוטו הכנסות פחות הוצאות לצרכי מס
הכנסה כשכיר שכר ברוטו הכנסה שבגינה מבוצעת הפרשה לפנסיה
תוצאות הבדיקה
הפרשה נדרשת לפנסיה 4,711 חישוב הפרשה נדרשת כעצמאי בהתאם לחוק
הפרשה שבוצעה כשכיר 0 חישוב הפרשה שבוצעה על ידי המעסיק
השלמת הפרשה לפנסיה כעצמאי 4,711 ראה הערות
לבדיקת תשלומים לרשויות המס, השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם:

למי המחשבון מיועד/לא מיועד:

  • עצמאי אשר בעל הכנסה מעסק בשנת המס 2017 (הכנסות פחות הוצאות לצרכי מס).
  • עצמאי ושכיר בנוסף, המחשבון מתייחס להפרשות סוציאליות שמבוצעות באמצעות המעסיק.
  • בעלי חברות, בעלי שליטה – לא מוגדרים כעצמאים, אלא שכירים בעלי שליטה, לכן המחשבון אינו מיועד אליהם.

הערות חשובות להבנת תוצאות ואופן החישוב:

  • המחשבון מציג את החלק שחובה על העצמאי להפריש, עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה.
  • רווח שנתי כעצמאי – המחשבון מבצע חישוב הפרשות נדרשות שעליך להפריש כעצמאי. הכנסות פחות הוצאות לצרכי מס. הנתון הינו ברוטו לפני מס.
  • הכנסה כשכיר – יש להכניס הכנסה שבגינה מבוצעות הפרשות לפנסיה כשכיר, הנחת המוצא הינה שהפרשות פנסיה מבוצעות ע”י המעסיק הינן, 6% תגמולים עובד ו – 6.5% תגמולים מעביד (בהתאם לצו ההרחבה). בתחתית תלוש השכר ניתן לראות את שם קופת הפנסיה שאליה מבוצעות הפרשות, לדוגמא, ראיתם קופת מגדל סכום ע”ס 5,500 הפרשות, יש לבצע את הפעולה הבאה: 5,500/6% = 91,667 נתון זה יש להכניס כהכנסה משכיר. במידה ולא מצאתם, תזינו את ההכנסה המצטברת (תשלומים), נמצא בנתונים המצטברים בתלוש השכר, המטרה הינה לדעת מה השכר המצטבר שבגינו מבוצעות הפרשות לפנסיה, נתון זה חשוב במידה ואתם עצמאים.  הנתון הינו ברוטו בלבד.
  • הפרשה נדרשת לפנסיה – סך הפרשה נדרשת כעצמאי לפי ההכנסה שהוזנה כעצמאי.
  • הפרשה שבוצעה כשכיר – בהתאם לנתון שהזנתם בטבלה העליונה, “הכנסה כשכיר”, המחשבון ידע להפחית את הסכום שהמעסיק הפריש עבורכם, חלק שנוכה (הופחת) מתלוש השכר שלכם (תגמולים עובד), וכן גם את חלק המעסיק (תגמולים מעביד).
  • הפרשה נדרשת כעצמאי – תוצאה שחושבה בסעיף ראשון (הפרשה נדרשת לפנסיה) פחות תוצאה שחושבה בסעיף שני (הפרשה שבוצעה כשכיר), התוצאה הינה הסכום שיש להפריש פנסיה כעצמאי. במידה ואין הכנסה משכיר, התוצאה בסעיף הראשון (הפרשה נדרשת לפנסיה) הינה התוצאה הסופית, מכיוון שאין הפחתה.
  • שימוש במחשבון – באחריות המשתמש בלבד, הסתמכות על התוצאות הינה באחריותו בלעדית של המשתמש, כל שימוש אישי, העברה לצד ג’, אמיתות התוצאות, ככל וייגרם נזק/הפסד בין ע”י המשתמש או צד ג’, הינו באחריות המשתמש בלבד, ביטן את ביטן – רואי חשבון אינה אחראית כלפי כל צד מכל סיבה שהיא. התוצאות שמוצגות הינן להמחשה בלבד, הצגת מידע כללי ולא מתייחסת לחישוב ספציפי.

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן