תפריט

תקרות עוסק פטור

שר האוצר קובע מידי שנה את ההגבלה למחזור העסקאות לעוסק פטור (99,003 ₪ לשנת 2018) (מצורפת טבלה לשנים 2000-2017), ככל שהעוסק עבר את התקרה השנתית, כאמור לעיל, עליו לשנות את סיווגו לעוסק מורשה בהתאם להוראות מע"מ כקבוע בחוק.

 

לידיעה, עוסק שעבר את התקרה הקבועה בחוק, אינו יכול להיות מסווג כעוסק פטור, אלא רק לאחר שנתיים רצופות, בהתאם להוראות חוק מע"מ

ככל שהעוסק פטור הוכיח במשך שנתיים שאינו עבר את תקרת הפטור, יוכל להגיש בקשה למע"מ לעניין סיווגו כעוסק פטור.

 

כאמור, בשנת 2018 תקרת העוסק פטור הינה 99,003 ש"ח.

 

 

להלן טבלת תקרת מס עוסק פטור לשנים 2000-2017:        

 

שנה תקרה שנה תקרה
2017  ₪   98,707 2008  ₪ 67,555
2016  ₪   99,006 2007  ₪ 65,721
2015  ₪ 100,000 2006  ₪ 65,721
2014  ₪   79,482 2005  ₪ 64,002
2013  ₪   77,993 2004  ₪ 64,002
2012  ₪   76,884 2003  ₪ 64,002
2011 ₪   74,972 2002  ₪ 59,991
2010  ₪   73,300 2001  ₪ 59,155
2009  ₪   70,605 2000  ₪ 59,100

 

 

  

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן