תפריט

מילואים

על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח) אדם הנקרא לשירות מילואים על פי חוק שירות ביטחון, מקבל תגמול מילואים מהמוסד לביטוח לאומי (חוק הביטוח הלאומי פרק י"ב סעיף 271).

בדיקת זכאות

להלן הזכאים לתגמול מילואים מהביטוח הלאומי:

א. מי שנקרא לשירות מילואים על פי חוק שירות ביטחון.

ב. מי שנקרא לאימון על פי חוק עבודה לשעת חירום.

ג. הענקות לנערים עובדים עד גיל 18 שנעדרו מעבודתם עקב השתתפות בחינוך הקדם צבאי.

על סכום התגמול ששולם נשלחת הודעה למבוטח ולמעסיק על ידי הביטוח הלאומי.

על מנת לממש את הזכאות יש להמציא אישור המעיד על תקופת השירות (טופס 3010), יש לוודא כי האישור מכיל את הפרטיים האישיים ותקופת השירות כהלכה. בנוסף, יש לוודא כי האישור חתום.

להלן דרכי הגשה לתביעת דמי מילואים:

הזכאים לתגמול מילואים נדרשים להגיש את התביעה באופן עצמאי לאחד מסניפי הביטוח הלאומי בצירוף טופס 3010 (ניתן בסיום שירות המילואים ומהווה אישור על ביצוע השירות) או אישור מהיחידה לכוח אדם בשעת חירום של משרד העבודה באמצעות: דואר, פקס, תיבת שירות.

בנוסף יש לצרף אישורים בהתאם למעמדו במוסד לביטוח לאומי, כמפורט להלן:

לא עובד –

יש לצרף בעת הגשת תביעת המילואים טופס 3010. ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון (נדרש קוד משתמש וסיסמה).

סטודנט –

בנוסף, תעודת סטודנט / אישור לימודים מהמוסד בו הוא לומד. ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון (נדרש קוד משתמש וסיסמה).

באמצעות המעסיק –

שכיר עליו לפנות לצורך קבלת תגמולי מילואים אשר ניתנים להגשה דרך המעסיק בלבד, להלן המקרים שבהם על העובד לפנות למעסיק:

  • עובד שכיר בשכר חודשי (ללא תלות בוותק ו/או בכמות ימי העבודה בחודש).
  • עובד שכיר שלא בשכר חודשי בתנאי שעבד במקום העבודה הנוכחי 75 יום (כולל שבתות וחגים, ימי חופשה, בין בשכר ובין שלא בשכר, ימי היעדרות בשל תאונה / מחלה / אבל) בתוך שלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים.

מעסיק, בכדי לקבל את החזר תגמול המילואים ששולם על ידך עליך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בטופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (טופס 501). את התביעה עליך להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל חשבון דמי הביטוח שלך.

להלן מצבים שבהם שכיר פונה עצמאית –

  • עובד שכיר שהיה בחופשה ללא תשלום מעל 60 יום ביום שיצא למילואים.
  • עובד שכיר שהחברה שבה עבד הפסיקה לפעול / החלו לגביה תהליכי פירוק / חדלה להתקיים.
  • עובד שכיר שמעסיקו נפטר / הוכרז פושט רגל / הוכרז פסול דין / ניתן נגדו צו קבלת נכסים.
  • עובד שכיר (יומי / לפי שעות) שעבד פחות מ-75 ימים (כולל שבתות וחגים, ימי חופשה, בין בשכר ובין שלא בשכר, ימי היעדרות בשל תאונה / מחלה / אבל) בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות. בצירוף אישור ממעסיקו על תאריכי התחלה והפסקה של העבודה ועל מספר ימי העבודה שעבד ב-3 החודשים שקדמו לשירות, וכן תלושי שכר / אישור על השכר ב-6 החודשים שקדמו לשירות.
  • עובד שכיר אצל מספר מעסיקים – חשוב מאוד לפנות תחילה למעסיק העיקרי ורק לאחר מכן לכל מעסיק משני, במידה והמעסיק המשני יגיש לפני המעסיק העיקרי יוצר עיכוב שכן הביטוח לאומי ממתין עם ההחזר לדיווח מהמעסיק העיקרי.

עצמאי –

  • עובד עצמאי מקבל תקבול באופן אוטומטי מהמוסד לביטוח לאומי, אך במקרה בו עברו 3 שבועות ממועד סיום השירות וטרם התקבל התגמול ניתן להגיש באופן עצמאי.
  • עובד שכיר ועצמאי – חשוב להגיש את התביעה האישית כעובד עצמאי למוסד לביטוח לאומי רק לאחר שהמעסיק קיבל את החזר תגמול המילואים.

עצמאי יכול להגיש את התביעה גם באופן מקוון (נדרש קוד משתמש וסיסמה).

תקלות בעת פתיחת תיק:

מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי על מנת לבדוק שמעמדך במוסד לביטוח לאומי סווג בצורה נכונה, קיימת חשיבות עליונה בעת חישוב דמי המילואים.

מקרה שטופל במשרדנו:

גבר שהינו עצמאי ושכיר סווג  במוסד לביטוח לאומי כ- "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ובהתאם לכך גובה תגמול המילואים הורע משמעותית, לאחר שפנה למשרדנו נערכה בדיקה ונתגלה שסיווגו במוסד לביטוח לאומי הינו שגוי. לאחר הטיפול בוצע סיוג מחדש והתביעה אושרה. ההגעה למשרדנו מבעוד מועד מונעת טרחה, זמן ויוצרת יעילות לצורך קבלת תגמול המילואים מוקדם ככל הניתן.

סכום התגמול

תגמולי המילואים מחושבים בהתאם לזכאי ולגובה ההכנסה, קיימת תקרת מינימום לסכום התגמול ליום (196.02 ש"ח מעודכן ל- 1/1/16) ותקרת מקסימום לסכום התגמול ליום (1441.33 ש"ח נכון ל- 1/1/16).

לטבלה המפרטת את אופן החישוב לפי סוג הזכאי.

ניתן לחשב את סכום התגמול באמצעות מחשבון לחישוב תגמולי מילואים.

 

 

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן