מדרגות מס – מספר עובדות

כמה עובדות על חבות המס בישראל:

 

✔ שיטת המיסוי הנוהגת בישראל הינה פרוגרסיבית (בשלבים) בהתאם למדרגות מס (מתעדכן כל שנה), לפיכך גובה

     הכנסתו של אדם משליך על חבות המס החלה עליו. 

✔ ככל שהכנסתו של אדם גבוהה יותר כך חבות המס המוטלת על ההכנסה גדלה.

✔ חישוב חבות המס הינה לפי שכר שנתי בשנת המס האמורה.

✔ קיימת הבחנה בין הכנסה מיגיעה אישית להכנסה שאינה מיגיעה אישית.

✔ מס יסף – החל מיום 1/1/13 הוחל מס נוסף על הכנסות גבוהות הכנסה שנתית בגובה 640,000 ₪ ומעלה (בשנת

     2017) תחויב במס נוסף בשיעור של 3%.

✔ מחבות המס יש להפחית ניכויים, קיזוזים ופטורים להם זכאי הנישום.

✔ זיכוי מס – נישום שתרם למוסד ציבורי מאושר עפ"י סעיף 46 זכאי לזיכוי בגין הכנסתו החייבת בשיעור של 35%

    מהתרומה.

✔ החזרי מס מתבצעים בהתאם למדרגות המס הרלוונטיות לשנת המס המדוברת.

 

 

 

 

להלן טבלאות עם שיעורי המס לשנים 2017-2018:

 

שנת 2017:

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר שאינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 6,220 0 74,640 10% 31% 7,464 7,464 23,138 23,138
6,221 8,920 74,641 107,040 14% 31% 4,536 12,000 10,044 33,182
8,921 14,320 107,041 171,840 20% 31% 12,960 24,960 20,088 53,270
14,321 19,900 171,841 238,800 31% 31% 20,758 45,718 20,758 74,028
19,901 41,410 238,801 496,920 35% 35% 90,342 136,060 90,342 164,370
41,411 53,333 496,921 640,000 47% 47% 67,248 203,307 67,248 231,618
53,334 ללא תקרה 640,001 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2018:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 6,240 0 74,880 10% 31% 7,488 7,488 23,213 23,213
6,241 8,950 74,881 107,400 14% 31% 4,553 12,041 10,081 33,294
8,951 14,360 107,401 172,320 21% 31% 13,633 25,674 20,125 53,419
14,361 19,960 172,321 239,520 31% 31% 20,832 46,506 20,832 74,251
19,961 41,530 239,521 498,360 34% 34% 88,006 134,512 88,006 162,257
41,531 53,490 498,361 641,880 47% 47% 67,454 201,966 67,454 229,711
53,491 ללא תקרה 641,881 ללא תקרה 50% 50%  

 

 

מדרגות מס לשנים קודמות (2018 – 2006)

 

 

 

דוגמה:

אדם מרוויח 20,000 ₪ בחודש ברוטו, מהי חבות המס המוטלת עליו?

ראשית כל, יש לתרגם את ההכנסה להכנסה שנתית – 20,000*12 = 240,000.

עבור 74,640 ₪ הראשונים מוטלת עליו חבות מס של 10% כלומר: 7,464 ₪.

עבור 32,400 ₪ הבאים מוטלת עליו חבות מס של 14% כלומר: 4,536 ₪.

עבור 64,800 ₪ הבאים מוטלת עליו חבות מס של 20% כלומר: 12,960 ₪.

עבור 66,960 ₪ הבאים מוטלת עליו חבות מס של 31% כלומר: 20,758 ₪.

עבור 1,200 ₪ הנותרים מוטלת עליו חבות מס של 35% כלומר: 420 ₪.

 

סה"כ חבות מס בשנת 2017: 46,138 = 420 + 20,758 + 12,960 + 4,536 + 7,464

 

לצורך השוואת השפעת שינוי מדרגות המס, נבחן את חבות המס לאותה הכנסה בשנת 2016:

ראשית כל, יש לתרגם את ההכנסה להכנסה שנתית – 20,000*12 = 240,000.

עבור 62,640 ₪ הראשונים מוטלת עליו חבות מס של 10% כלומר: 6,264 ₪.

עבור 44,400 ₪ הבאים מוטלת עליו חבות מס של 14% כלומר: 6,216 ₪.

עבור 59,280 ₪ הבאים מוטלת עליו חבות מס של 21% כלומר: 12,449 ₪.

עבור 71,280 ₪ הבאים מוטלת עליו חבות מס של 31% כלומר: 22,097 ₪.

עבור 200 ₪ הנותרים מוטלת עליו חבות מס של 34% כלומר: 816 ₪.

 

סה"כ חבות מס בשנת 2016: 47,842 = 816 + 22,097 + 12,449 + 6,216 + 6,264

 

ניתן לראות שבשנת 2017 שינוי במדרגות המס הטיב עם בעלי הכנסה חודשית של 20,000 ₪ בסכום לא מובטל של 1,704 ₪ בשנה.

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.