תפריט

מענק החזר הוצאות חברות – חרבות ברזל

מענק החזר הוצאות חברות – חרבות ברזל

 

לקהל לקוחותינו, תוכנית מענקים – חרבות ברזל.

 

מענק חרבות ברזל מתחלק לשני חלקים עיקריים:

א. מענק החזר הוצאות קבועות (העמוד הנ"ל מתייחס למענק זה בלבד, ניתן ללחוץ על הלינק להסבר מפורט של מענק השתתפות הוצאות שכר עבודה).

ב. מענק השתתפות הוצאות שכר עבודה (לחברות אשר מעסיקים עובדים).

 

 

מצ"ב מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם:

 

ישובים זכאים מענק חרבות ברזל:

 • עוטף עזה (עד 7 ק"מ), גבול הצפון (עד 9 ק"מ) יוכלו לתבוע נזקים במסלול אדום, כלומר הוכחת הנזק ישיר לעסק (קיים רצון להוסיף ישובים נוספים, לעת עתה טרם ניתן אישור לכך).
 • עוטף עזה מ 7 ק"מ – עד 40 ק"מ, ניתן לתבוע במסלול מחזורים / שכר עבודה.
 • שאר חלקי הארץ יוכלו לתבוע במסלול הרגיל – מענק המשכיות עסקית חרבות ברזל, בהתאם לנוסחה כפי שתוצג לעיל.

 

תקרת מענק החזר הוצאות + מענק שכר עבודה הינה כדלקמן:

 • מחזור עד 300,000 ₪ בשנה יקבע סכום מענק קבוע בהתאם למחזור ואחוז הירידה ללא התייחסות לתשומות מגולמות, להלן טבלה מרכזת סכום פיצוי קבוע.
 • מחזור מעל 300,000 ₪ בשנה, המענק יחושב בחישוב תשומות מגולמות או מחזור עד 300,000 ש"ח בשנה, הגבוה מבין, כך שקיים מענק החזר הוצאות מינימום בהתאם לגובה ירידת מחזור, סכום (פיצוי) לחודשיים, בהתאם לטבלה כדלקמן.
 • מחזור עד 100 מיליון ש"ח לשנה, המענק המקסימלי שניתן לקבל הינו עד 600,000 ש"ח.
 • מחזור מעל 100 מיליון ש"ח ועד ל 300 מיליון ש"ח, המענק המקסימלי שניתן לקבל הינו עד 600,000 ש"ח + 0.3% לכל סכום שמעל 100 מיליון ש"ח ועד ל 300 מיליון ש"ח, לתקופת דיווח אחת.
 • מחזור ממחזור 300 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח, המענק המקסימלי שניתן לקבל עד 1,200,000 ש"ח לתקופת דיווח אחת.
 • בכדי לקבל את המענק יש צורך להגיש בקשה למענק, המענק אינו משולם אוטומטית ע"י רשות המיסים.
 • הגשת המענק תיפתח בתאריך 16/11/2023, ניתן להגיש את הבקשה דרך האזור האישי ברשות המסים.
 • סכום המענק המקסימלי הינו עבור מענק החזר הוצאות + מענק השתתפות בשכר עבודה – מענק חרבות ברזל, מחושב ביחד לעניין תקרת המענק.

 

תקופות זכאות לפיצוי מענק חרבות ברזל:

 • דיווח דו חודשי למע"מ – ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023  + נובמבר 2023 – דצמבר 2023 (כל תקופה מוגשת בנפרד).
 • דיווח חד חודשי למע"מ – אוקטובר 2023 + נובמבר 2023 (כל תקופה מוגשת בנפרד).
 • חשוב לשים לב, שפיצוי בגין חודש אוקטובר 2023 נבחן לפי מחזור ספטמבר – אוקטובר, אולם משולם רק על חודש אחד, אוקטובר. בשונה מחודשים נובמבר – דצמבר, בהם ישולם מענק עבור חודשיים.
 • קיימת אפשרות לבחינת תקופת זכאות על בסיס מזומן, כך שתקופת הדיווח תהיה במתכונת במקום ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 + נובמבר 2023 – דצמבר 2023, תקופת הדיווח תהיה נובמבר 2023 – דצמבר 2023 ו- נובמבר 2023 – דצמבר 2023 בהתאמה (מכוון תקופות זהות, זאת כוונת המחוקק) או לחלופין על בסיס דיווח חד חודשי, במקום אוקטובר 2023 ונובמבר 2023, תקופת הזכאות תהיה נובמבר 2023 ודצמבר 2023 בהתאמה. תנאי נוסף הינו, שעיקר העבודה של העסק הינה על בסיס מזומן, שוטף פלוס, אחרת התנאי לא מתקיים, וכן קיימת הגבלה נוספת לעניין אחוז בחינת אחוז ירידת מחזור, הסבר מפורט כאמור לעיל, הרחבה נוספת בקטגוריה בתחתית העמוד הנ"ל, כותרת בשם: "מקדם הוצאות קבועות (שיעור / אחוז פיצוי), אחד מאלה".
 • להרחבה בשיטת דיווח על בסיס מזומן, לחץ כאן.

 

מה מוגדר נזק עקיף לעניין זכאות למענק החזר הוצאות / השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל:

הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בהתאם לסעיף 35 ל "חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961"  או בשל אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל, או עקב פעולות מלחמה על ידי צבא הגנה לישראל.

מה חשוב בפסקה הנ"ל? הפסד או מניעת רווח, בד"כ הטענה של רשות המסים הינה שהמענקים לא נועדו להוות תחליף לרווח, אלא לשלם מענק בגין החזר הוצאות, בהתאם לעניין.

 

מי מוגדר "ניזוק" ? מענק חרבות ברזל:

עוסק לצרכי מע"מ (תיק פעיל במע"מ – רוב העסקים מוגדרים באופן הנ"ל), למעט כל אחד מאלה:

 • המדינה.
 • גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 ל "חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985" (עמוד 60).
 • קופת חולים.
 • מוסד ציבורי שאינו מוסד ציבורי זכאי.
 • מוסד פיננסי (בנק / חברת ביטוח / חבר בורסה / מנהל קרן השקעות.
 • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין, המהווה מלאי עסקי בידו.
 • מי שיותר מ- 50% מהעבודות שביצע בשנת המס 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה, למען קבלן ביצוע.
 • מי שדיווח על סגירת עסקו לפני 1/10/2023.
 • מי שדיווח על מחזור עסקאות לצרכי מע"מ בשיעור אפס לגבי ארבעת החודשים שלפני 1/10/2023, אלא אם שוכנע מנהל רשות המסים שהעסק היה פעיל עד תום חודשיים מתום התקופה הקובעת (תקופת זכאות לפיצוי).
 • לא יראו עסק פעיל מי שלא הגיד לרשות מסים שתי דוחות מתוך שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למע"מ, אלא אם כן הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל.

נקבעו כללים נוספים לעסק אשר מדווח על בסיס מזומן.

 

שנת בסיס (מיועד לדעת איזה סוג פיצוי העסק מקבל):

 • עסק שנפתח לפני שנת 2022 – מחזור כפי שדווח למע"מ בשנת המס 2022.
 • עסק שנפתח אחרי 1/1/2022 – שנת הבסיס מתחילה החל מתאריך 01/01/2023 עד לתאריך 30/09/2023 (מי שמדווח חד חודשי או עוסק פטור), ככל והדיווח הינו דו חודשי (עד לתאריך 31/08/2023).
 • עסק שנפתח אחרי 1/1/2023 – מתאריך הפתיחה שבו החל לפעול לראשונה עד לתאריך 30/09/2023 (מי שמדווח חד חודשי או עוסק פטור), ככל והדיווח הינו דו חודשי (עד לתאריך 31/08/2023).
 • ככל ושנת הבסיס (בשתי נקודות שצוינו לעיל), פחות משנה, נחלק במספר החודשים ונכפיל ב 12.
 • מה לא נכלל במחזור? חשבונית עצמית, שירות/מכר שניתן לקרוב (יש לנטרל), פיצוי שניתן עקב מענק קורונה ומכירות הוניות (לדוגמא, מכירת מניות/רכוש קבוע).
 • שנת הבסיס קובעת את סוג הפיצוי, לדוגמא: עד 300,000 ש"ח (בשנה), מעל 300,000 ש"ח (בשנה), עד 100 מיליון ש"ח וכיוצא בזה.

 

מחזור בסיס להשוואה (מיועד להשוואה בין המחזורים, לדוגמא 9-10/2023 מול 9-10/2022):

 • עסק שנפתח לפני 02/09/2022 – מחזור כפי שדווח למע"מ לתקופה הבדיקה אוקטובר 2022 (חד חודשי) או ספטמבר – אוקטובר 2022 (דו חודשי), ונובמבר 2022 (חד חודשי) או נובמבר 2022 – דצמבר 2022 (דו חודשי).
 • עסק שנפתח לאחר 02/09/2022: חד חודשי – מחודש עוקב לפתיחת העסק עד 30/09/2023, מחולק בחודשי הפעילות. דו חודשי – מחודש עוקב לפתיחת העסק עד 31/08/2023, מחולק בחודשי הפעילות, את התוצאה להכפיל ב 2 (חודשיים) או 1 (חד חודשי).
 • עסק שפתח את העסק לאחר ה 01/09/2023, יש לראות את מחזור ספטמבר 2023 כמחזור בסיס.
 • דו חודשי – ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, מול תקופה מקבילה ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023.
 • דו חודשי – נובמבר 2022 – דצמבר 2022, מול תקופה מקבילה נובמבר 2023 – דצמבר 2023.
 • חד חודשי – אוקטובר 2022, מול תקופה מקבילה אוקטובר 2023.
 • חד חודשי – נובמבר 2022, מול תקופה מקבילה נובמבר 2023.
 • ככל ומדובר בעוסק שמדווח על בסיס מזומן, לחץ כאן.
 • מה לא נכלל במחזור? חשבונית עצמית, שירות/מכר שניתן לקרוב (יש לנטרל), פיצוי שניתן עקב מענק קורונה ומכירות הוניות (לדוגמא, מכירת מניות/רכוש קבוע).

 

השנה הקודמת (מיועד לחישוב תשומות – הוצאות שוטפות):

 • עסק שנפתח עד לתאריך 01/09/2022  – יש להתבסס על תשומות מגולמות (שוטפות) מתאריך 01/09/2022 – 31/08/2023 (מדווח חד חודשי או דו – חודשי, לגבי עוסק פטור, לא נדרש).
 • עסק שנפתח לאחר תאריך 01/09/2022  – יש להתבסס על תשומות מגולמות (שוטפות) מהחודש שבו העסק נפתח בפועל עד 31/08/2023, לדוגמא ככל והעסק נפתח בתאריך 01/11/2022, יש להתבסס על 10 חודשים בלבד ולשקף אותם לשנה שלמה (תשומות מגולמות * 12/10) – לגבי עוסק פטור, לא נדרש.
 • עסק שנפתח במתכונת חד חודשי מיום 01/09/2023 עד 30/09/2023, תשומות מגולמות לחודש ספטמבר 2023 (יש לבצע תחשיב שנתי, להכפיל ב 12).
 • תשומות שוטפות בשנה הקודמת מחולק ב 12 ומוכפל במקדם הוצאות קבועות – מתכונת דיווח חד חודשי.
 • תשומות שוטפות בשנה הקודמת מחולק ב 12 ומוכפל במקדם הוצאות קבועות – מתכונת דיווח דו חודשי (ספטמבר – אוקטובר).
 • תשומות שוטפות בשנה הקודמת מחולק ב 6 ומוכפל במקדם הוצאות קבועות – מתכונת דיווח דו חודשי (נובמבר – דצמבר).
 • חברה שרשומה ביחד עם עוסק נוסף (איחוד עוסקים או איחוד), יראו אותם כיחידה אחת.

 

תשומות שוטפות / מגולמות (הוצאות), הסבר:

אופן תחשיב תשומות הינו על בסיס דיווח למע"מ, איך מחשבים תשומות מגולמות? לכל הוצאה ישנו רכיב מע"מ (זולת עסקאות עם מע"מ אפס), את רכיב מע"מ הנ"ל יש לחלק באחוז המע"מ, התוצאה שתתקבל הינה תשומות מגולמות.

בנוסף, נקבע בחוק שיש להוסיף לתשומות שוטפות, תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס, לדוגמא, קבלות מעוסק פטור ועוד…

חשוב לזכור, לא נעשתה הבחנה בחוק לגבי סוג התשומות, כך שבפועל תשומות שוטפות כוללות גם קניות סחורה, תיקונים וכיוצא בזה, לא רק הוצאות קבועות.

דוגמא חישוב תשומות שוטפות / מגולמות:

נניח הוצאה הינה 1,170 ש"ח, 1,000 ש"ח מהווה הוצאה לפני מע"מ, ו- 170 ש"ח מהווה את רכיב המע"מ עצמו. כך, שבמידה ונבצע את הפעולה הבאה נגיע לתשומות מגולמות: 170 ש"ח / 17% = 1,000 ש"ח (מהווה תשומות מגולמות = הוצאות). התחשיב הנ"ל מבוצע באופן רוחבי לכל העסק, לכל ההוצאות.

חשוב לזכור כי, לא כל ההוצאות מוכרות ב 100%, לדוגמא, פלאפון, רכב פרטי וכיוצא בזה, לכן רצוי לפנות לרו"ח, אשר יעביר למנהל החברה את המידע הדרוש לעניין תשומות מגולמות כפי שדווחו למע"מ לתקופה הנדרשת.

 

מקדם הוצאות קבועות (שיעור / אחוז פיצוי), אחד מאלה:

דיווח חד חודשי למע"מ – 

 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 25% – 40% – שיעור פיצוי 7%.
 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 40% – 60% – שיעור פיצוי 11%.
 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 60% – 80% – שיעור פיצוי 15%.
 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 80% – 100% – שיעור פיצוי 22%.

דיווח דו חודשי למע"מ – 

 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 12.5% – 20% – שיעור פיצוי 7%.
 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 20% – 30% – שיעור פיצוי 11%.
 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 30% – 40% – שיעור פיצוי 15%.
 • שיעור ירידת מחזור עסקאות מעל 40% – 100% – שיעור פיצוי 22%.

הרחבה הגדרה דיווח על בסיס מזומן (חריג להגדרת תקופת זכאות):

ברירת המחדל לעניין בדיקת ירידת מחזורים הינה בהתאם לטבלה הנ"ל:

חד חודשי – 12.5% – 20%, 20% – 30%, 30% – 40% ומעל 40%, בהתאמה.

דו חודשי – 25% – 40%, 40% – 60%, 60% – 80% ומעל 80%, בהתאמה.

בנוסף לאמור, קיימת אפשרות בדיקת מחזורים בהתאם לבסיס דיווח מזומן, כאשר במקום תקופת הזכאות כפי שצוין לעיל, תשתנה תקופת הזכאות, כדלקמן:

 • דיווח חד חודשי – נובמבר 2023 ודצמבר 2023, ככל והשתנתה תדירות דיווח מחד חודשי לדו חודשי, ולהיפך, החישוב יבוצע לפי דו חודשי בלבד.
 • דיווח דו חודשי – נובמבר 2023 – דצמבר 2023, קרי, מה שמשתנה הינו תקופת ההשוואה למחזור ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 תהיה לתקופה נובמבר 2023 – דצמבר 2023, בהתקיים התנאים כדלקמן: דיווח חד חודשי – ירידת מעל 25% ועד 40% או דו חודשי – ירידת מחזור מעל 12.5% ועד 20%, בהתאם לעניין, זאת בהינתן שעיקר התקבולים הינם שוטף + 30 (חודש עוקב בהתאם ללשון החוק), ככל ותנאים אלה לא מתקיימים, יש לחשב במתכונת הרגילה. לדוגמא של חישוב על בסיס דיווח מזומן, לחץ כאן.

 

נזכיר כי, במידה והפיצוי שחושב לפי שיטת מחזור מעל 300,000 ש"ח בשנה יוצא פחות מהחישוב שנקבע למחזור ע"ס מתחת ל 300,000 ש"ח בשנה, ישולם מענק החזר הוצאות לפי הגבוה מבין, בהתאם למחזור מתחת ל 300,000 ש"ח בשנה (ביחס לאחוז ירידת מחזור).

המדינה קבעה מקדמים שונים לענף חקלאות (רבעונית, הכפלת מקדם ב 213.5%), דלק (40%), קבלני ביצוע (68%) ויהלומנים (19%).

כמו כן, פקיד השומה יכול לקבוע מקדם הוצאות קבועות שונה אם שוכנע כי ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי הפעלתו גבוהות או נמוכות, ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על פי 1.5 מהמקדם שהיה נקבע לאותה פסקה (לדוגמא, אם נקבע מקדם הוצאות קבועות של 15%, לא ניתן לקבוע פחות/יותר מ- פיצוי 10% או 22.5% בהתאמה.

 

שלוש דוגמאות לחישוב:

 

דוגמא ראשונה (חד חודשי) – מענק חרבות ברזל אוקטובר 2023:

 

חברה שנפתחה לפני 1/1/2022 (דיווח חד חודשי):

מחזור שדווח למע"מ לשנת המס 2022: 2,500,000 ש"ח (פיצוי לפי עסק עם מחזור מעל 300,000 ש"ח).

תשומות שוטפות / מגולמות לתקופה ספטמבר 2022 – אוגוסט 2023: 850,000 ש"ח.

מחזור עסקאות לפני מע"מ (כולל עסקאות מע"מ אפס) לחודש אוקטובר 2023: 90,000 ש"ח.

מחזור עסקאות להשוואה אוקטובר 2022 לפני מע"מ (כולל עסקאות מע"מ אפס): 208,333 ש"ח.

חישוב תשומות מגולמות לחודש: 850,000 / 12 = 70,833 ש"ח.

חישוב אחוז ירידת מחזור: 208,333 / (90,000 – 208,333) = 56.79%.

בדיקת אחוז מקדם פיצוי: 56.79% הינו בין 40% – 60% ירידת מחזור, לכן הפיצוי שיקבע הינו 11%.

חישוב פיצוי החזר הוצאות מענק חרבות ברזל (ללא התייחסות למענק השתתפות שכ"ע) הינו במקרה הנ"ל כדלקמן: 

70,833 ש"ח * 11% = 7,792 ש"ח מענק לחודש, מעל למענק לעסק במסלול מחזור שנתי מתחת ל 300,000 ש"ח בשנה, בהתאם לטבלה.

 

 

דוגמא שנייה (דו חודשי) – מענק חרבות ברזל אוקטובר 2023:

 

חברה שנפתחה לפני 1/1/2022 (דיווח דו חודשי):

מחזור שדווח למע"מ לשנת המס 2022: 3,000,000 ש"ח (פיצוי לפי עסק עם מחזור מעל 300,000 ש"ח).

תשומות שוטפות / מגולמות לתקופה ספטמבר 2022 – אוגוסט 2023: 1,200,000 ש"ח.

מחזור עסקאות לפני מע"מ (כולל עסקאות מע"מ אפס) לחודש ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023: 250,000 ש"ח.

מחזור עסקאות להשוואה ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022 לפני מע"מ (כולל עסקאות מע"מ אפס): 500,000 ש"ח.

חישוב תשומות מגולמות לחודשיים: 6 / 1,200,000 = 200,000 ש"ח.

חישוב אחוז ירידת מחזור: 500,000 / (250,000 – 500,000) = 50%.

בדיקת אחוז מקדם פיצוי: 50% הינו בין 40% – 60% ירידת מחזור, לכן הפיצוי שיקבע הינו 11%.

חישוב פיצוי החזר הוצאות מענק חרבות ברזל (ללא התייחסות למענק השתתפות שכ"ע) הינו במקרה הנ"ל כדלקמן: 

200,000 ש"ח * 11% = 22,000 ש"ח מענק לחודשיים, מעל למענק לעסק במסלול מחזור שנתי מתחת ל 300,000 ש"ח בשנה, בהתאם לטבלה.

 

 

דוגמא שלישית (חברה שהוקמה בתאריך 01/11/2022)– מענק חרבות ברזל אוקטובר 2023:
 

חברה שנפתחה אחרי ה- 01/01/2022 (דיווח חד חודשי) – מועד פתיחה 01/11/2022 (מענק חרבות ברזל אוקטובר 2023)

מחזור בסיס כפי שדווח לצרכי מע"מ בין החודשים דצמבר 2022 עד ספטמבר 2023: 1,600,000 ש"ח – 10 חודשים (החישוב מבוצע מחודש אחרי פתיחת העסק, 01/12/2022, ההנחה שאין מחזור בחודש 12/2022).

מחזור בסיס שנתי: 10 / 12 * 1,600,000 = 1,920,000 ש"ח (חישוב פיצוי לפי מסלול מעל 300,000 ש"ח בשנה).

תשומות שוטפות / מגולמות לתקופת הבסיס (עסק נפתח אחרי 01/09/2022 – חד חודשי – מתקופה 01/11/2022 – 30/09/2023: 825,000 ש"ח – 11 חודשים.

תשומות שוטפות / מגולמות לשנה קודמת: 12/11 * 825,000 ש"ח = 900,000 ש"ח. 

מחזור עסקאות לפני מע"מ (כולל עסקאות מע"מ אפס) לחודש אוקטובר 2023: 90,000 ש"ח.

מחזור עסקאות להשוואה אוקטובר 2022 לפני מע"מ (כולל עסקאות מע"מ אפס): 160,000 ש"ח (1,920,000 / 12 = 160,000).

חישוב תשומות מגולמות לחודש: 12 / 900,000  = 75,000 ש"ח.

חישוב אחוז ירידת מחזור: 160,000 / (90,000 – 160,000) = 43.75%.

בדיקת אחוז מקדם פיצוי: 49.93% הינו בין 40% – 60% ירידת מחזור, לכן הפיצוי שיקבע הינו 11%.

חישוב פיצוי החזר הוצאות מענק חרבות ברזל (ללא התייחסות למענק השתתפות שכ"ע) הינו במקרה הנ"ל כדלקמן: 

75,000 ש"ח * 11% = 8,250 ש"ח מענק לחודש, מעל למענק לעסק במסלול מחזור שנתי מתחת ל 300,000 ש"ח בשנה, בהתאם לטבלה.

 

חזקים ביחד, איתכם בכל שלב.

מחזקים את ידם של מערכות צבא הגנה לישראל ומתפללים לשלומם של החיילים וכוחות הביטחון.

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן