תפריט

מענק עבודה – מס הכנסה שלילי

אם הנך משתכר/ת ברמת שכר נמוכה המאמר הבא הוא בשבילך!

מענק עבודה – איך אדע אם אני זכאי? איך ניתן להגיש את התביעה? מה סכום התקבול הצפוי? כיצד אקבל את הענק?

על שאלות אלו ועוד ניתן מענה במאמר זה.

 

לפני שנתחיל, מה זה בכלל מענק עבודה?

מענק עבודה הידוע גם בשם "מס הכנסה שלילי" הינו מענק הנועד להגדיל את ההכנסה הפנויה בקרב העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים. יש להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה עבור כל שנת מס.

 

תנאים לקבלת הזכאות:

המענק מיועד לעובדים, לכן המענק מיועד לשכירים / עצמאיים בעלי הכנסה מעסק או משלח יד. בנוסף עליך לעמוד ב"תנאים" להלן:

 1. "תנאי בעלות על דירה" – אין לך, לבן זוגך או לילדך עד גיל 19, הסמוכים על שולחנך, ביחד או לבד, זכות במקרקעין (בישראל או מחוץ לישראל), שאינה דירת מגורים יחידה ושחלקכם בה יחד עולה על 50%.
 2. "תנאי הגיל" – גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
 3. "תנאי ההכנסה" – תנאי זה מחולק בהתאם למספר הילדים כדלהלן:

א. יש לך ילד אחד או שניים / גילך 55 ומעלה גם ללא ילדים:

הכנסתך החודשית הממוצעת הינה בין 2,050 ₪ ל- 6,090 ₪.

"הורה יחיד" (הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו וכלכלתם עליו וכן חי בנפרד מההורה השני, אין לו בן זוג/אדם אחר הידוע בציבור) במשפחה חד הורית – הכנסתך החודשית הממוצעת הינה בין 1,260 ₪ ל- 9,330 ₪.

ב. יש לך 3 ילדים או יותר:

הכנסתך החודשית הממוצעת הינה בין 2,050 ₪ ל- 6,660 ₪.

"הורה יחיד" במשפחה חד הורית – הכנסתך החודשית הממוצעת הינה בין 1,260 ₪ ל- 11,400 ₪.

* הסכומים מתעדכנים ב- 1/6 של כל שנה לפי המדד הידוע. *

 

 

הגשת התביעה:

לצורך הגשת התביעה היה צורך בעבר לגשת לסניף דואר ושם להגיש את התביעה. כיום, ישנה אפשרות נוספת ופשוטה הרבה יותר –  הגשת פנייה מקוונת.

האפשרות המקוונת ניתנת רק למי שהגיש בעבר תביעה למענק לפחות באחת מהשנים 2015 ו/או 2016.

 

תביעה מקוונת:

לצורך הגשת פניה מקוונת יש למלא פרטיים אישיים, לענות על שאלת זיהוי ולאשר את ההצהרה.

ההצהרה כוללת:

 • מספר המעסיקים בשנת המס הרלוונטית (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) – של מגיש התביעה + בן/בת הזוג.
 • האם עבדת כעצמאי/ת?
 • הצהרה שאין לך, לבן זוגך או לילדך עד גיל 19, הסמוכים על שולחנך, ביחד או לבד, זכות במקרקעין (בישראל או מחוץ לישראל), שאינה דירת מגורים יחידה ושחלקכם בה יחד עולה על 50%.
 • כתובת למשלוח דואר.
 • פרטי חשבון בנק.

 

בהצהרה בסניף הדואר, בנוסף לעיל יש להגיע עם המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות.
 • שיק / אישור ניהול חשבון מהבנק (לצורך העברת המענק).

 

חשוב! הגשת התביעה הינה אישית, לא ניתן להגיש תביעה באמצעות ייפוי כוח.

 

בדיקת זכאות:

בסוף התהליך יתקבל טופס תביעה באמצעותו ניתן לעקוב אחרי הגשת התביעה ע"י מספר תעודת זהות ומספר תביעה (מופיעה בטופס התביעה בצד ימין למעלה).

ניתן להיכנס באמצעות הקישור הבא: בירור מצב תביעה למענק עבודה.

הזכאות למענק תיקבע ע"י רשות המסים תוך 90 יום או עד ה- 15 ביולי (לפי המאוחר). בזמן זה רשות המסים תבדוק את התביעה בהתאם לתנאי הזכאות תוך הצלבת הנתונים עם המידע שהתקבל ממקורות שונים (מעסיקים / ביטוח לאומי וכדומה).

 

קביעת סכום המענק:

סכום המענק נקבע בהתאם לגובה ההכנסה מעבודה, עסק ו/או משלח יד והכנסות נוספות שלך ושל בן/בת זוגך, מספר הילדים גיל ומצב משפחתי.

מענק מוגדל בשיעור של 150% ניתן לאחד מאלה:

 1. שכירה / עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.
 2. "הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

 

לצורך המחשה מצורפות טבלאות המציגות את הסכומים בהתאם לנתונים:

 

11

 

22

 

33

 

 

 

 

 

מועד תשלום המענק:

תשלום המענק תלוי במועדי הגשת בתביעה, כמפורט:

תביעה שהוגשה עד יום 30 ביוני 2017, המענק עבורה ישולם בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 ביולי 2017, 15 באוקטובר 2017, 15 בדצמבר 2017 וב- 15 בפברואר 2018.

תביעה שהוגשה עד יום 30 בספטמבר 2017, המענק עבורה ישולם בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2017, 15 בדצמבר 2017 וב- 15 בפברואר 2018.

תביעה שהוגשה עד יום 30 בנובמבר 2017, המענק ישולם בשני תשלומים שווים במועדים אלה: 15 בדצמבר 2017 וב- 15 בפברואר 2018.

כמו כן, במידה וסכום המענק שנקבע הוא עד 790 ₪ המענק עבורו ישולם בתשלום אחד במועד בו חל התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

 

ערעורים:

ניתן להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך תוך 30 יום מיום מסירת הקביעה השגה מנומקת ובכתב על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות.

במידה ואינך מסכים עם ההחלטה על ההשגה שהגשת, ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריך.

לצורך הגשת התביעה ניתן להיעזר במייצג שהינו רו"ח / יועץ מס / עו"ד.

להורדת טופס ייפוי כוח לייצוג לעניין מענק עבודה.

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן