תפריט

מענק עוסק פטור – חרבות ברזל

מענק החזר הוצאות עוסק פטור – חרבות ברזל

 

לקהל לקוחותינו, תוכנית מענקים – “חרבות ברזל”

 

מענק חרבות ברזל מתחלק לשני חלקים עיקריים:

א. מענק החזר הוצאות קבועות  – סכום קבוע (העמוד הנ”ל מתייחס למענק זה בלבד).

ב. מענק השתתפות הוצאות שכר עבודה (לחברות אשר מעסיקים עובדים) – ברוב המקרים, לא רלוונטי, רק במידה וקיים תיק עובדים (ניכויים).

 

 

מצ”ב מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם:

 

ישובים זכאים מענק חרבות ברזל (עוסק פטור):

 • כל חלקי הארץ יוכלו לתבוע במסלול הרגיל בהתאם לנוסחה כפי שתוצג לעיל.

תקרת מענק השתתפות בהוצאות, כדלקמן:

 • מחזור עד 300,000 ₪ בשנה יקבל מענק קבוע בהתאם למחזור ואחוז הירידה ללא התייחסות לתשומות מגולמות, להלן טבלה מרכזת סכום פיצוי קבוע.
 • בכדי לקבל את המענק יש צורך להגיש בקשה למענק דרך האזור האישי ברשות המסים, המענק אינו משולם אוטומטית ע”י רשות המיסים.
 • הגשת המענק תיפתח בתאריך 16/11/2023, ניתן להגיש את הבקשה דרך האזור האישי ברשות המסים.
 • סכום המענק המקסימלי הינו עבור מענק החזר הוצאות + מענק השתתפות בשכר עבודה – מענק חרבות ברזל, מחושב ביחד לעניין תקרת המענק.

 

תקופות זכאות לפיצוי מענק חרבות ברזל:

 • ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 + נובמבר 2023 – דצמבר 2023.
 • חשוב לשים לב, שפיצוי בגין חודש אוקטובר 2023 נבחן לפי מחזור ספטמבר – אוקטובר, אולם משולם רק על חודש אחד, אוקטובר. בשונה מחודשים נובמבר – דצמבר, בהם ישולם מענק עבור חודשיים.
 • קיימת אפשרות לבחינת תקופת זכאות על בסיס מזומן, כך שתקופת הדיווח תהיה במתכונת במקום ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 + נובמבר 2023 – דצמבר 2023, תקופת הדיווח תהיה נובמבר 2023 – דצמבר 2023 ו- נובמבר 2023 – דצמבר 2023, בהתאמה (זה במכוון תקופות זהות, זאת כוונת המחוקק). תנאי נוסף הינו, שעיקר העבודה של העסק הינה על בסיס מזומן, שוטף פלוס, אחרת התנאי לא מתקיים, וכן קיימת הגבלה נוספת לעניין אחוז בחינת אחוז ירידת מחזור (ראה הסבר בכותרת בעמוד הנ”ל “מקדם הוצאות קבועות (שיעור / אחוז פיצוי), אחד מאלה”.
 • להרחבה בשיטת דיווח על בסיס מזומן, לחץ כאן.

 

מה מוגדר נזק עקיף לעניין זכאות למענק החזר הוצאות / השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל:

הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בהתאם לסעיף 35 ל “חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ”א-1961”  או בשל אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל, או עקב פעולות מלחמה על ידי צבא הגנה לישראל.

מה חשוב בפסקה הנ”ל? הפסד או מניעת רווח, בד”כ הטענה של רשות המסים הינה שהמענקים לא נועדו להוות תחליף לרווח, אלא לשלם מענק בגין החזר הוצאות, בהתאם לעניין.

 

מי מוגדר “ניזוק” ? מענק חרבות ברזל:

עוסק פטור לצרכי מע”מ, להלן מספר נקודות התייחסות:

 • מי שדיווח על סגירת עסקו לפני 1/10/2023.
 • מי שהעסק היה פעיל עד תום חודשיים מתום התקופה הקובעת (תקופת זכאות לפיצוי), אלא אם שוכנע מנהל רשות המסים.
 • נקבעו כללים נוספים לעסק אשר מדווח על בסיס מזומן.

 

שנת בסיס (מיועד לדעת איזה סוג פיצוי העסק מקבל):

 • עסק שנפתח לפני שנת 2022 – מחזור כפי שדווח למע”מ בשנת המס 2022.
 • עסק שנפתח אחרי 1/1/2022 – שנת הבסיס מתחילה החל מתאריך 01/01/2023 עד לתאריך 30/09/2023 (מי שמדווח חד חודשי או עוסק פטור), ככל והדיווח הינו דו חודשי (עד לתאריך 31/08/2023).
 • עסק שנפתח אחרי 1/1/2023 – מתאריך הפתיחה שבו החל לפעול לראשונה עד לתאריך 30/09/2023 (מי שמדווח חד חודשי או עוסק פטור), ככל והדיווח הינו דו חודשי (עד לתאריך 31/08/2023).
 • ככל ושנת הבסיס (בשתי נקודות שצוינו לעיל), פחות משנה, נחלק במספר החודשים ונכפיל ב 12.
 • מה לא נכלל במחזור? חשבונית עצמית, שירות/מכר שניתן לקרוב (יש לנטרל), פיצוי שניתן עקב מענק קורונה ומכירות הוניות (לדוגמא, מכירת מניות/רכוש קבוע).
 • שנת הבסיס קובעת את סוג הפיצוי, לדוגמא: עד 300,000 ש”ח (בשנה), מעל 300,000 ש”ח (בשנה), עד 100 מיליון ש”ח וכיוצא בזה.

 

מחזור בסיס להשוואה (מיועד להשוואה בין המחזורים, לדוגמא 9-10/2023 מול 9-10/2022):

 • עסק שנפתח לפני 02/09/2022 – מחזור כפי שדווח למע”מ לתקופה הבדיקה אוקטובר 2022 (חד חודשי) או ספטמבר – אוקטובר 2022 (דו חודשי), ונובמבר 2022 (חד חודשי) או נובמבר 2022 – דצמבר 2022 (דו חודשי).
 • עסק שנפתח לאחר 02/09/2022: חד חודשי – מחודש עוקב לפתיחת העסק עד 30/09/2023, מחולק בחודשי הפעילות. דו חודשי – מחודש עוקב לפתיחת העסק עד 31/08/2023, מחולק בחודשי הפעילות, את התוצאה להכפיל ב 2 (חודשיים) או 1 (חד חודשי).
 • עסק שפתח את העסק לאחר ה 01/09/2023, יש לראות את מחזור ספטמבר 2023 כמחזור בסיס.
 • דו חודשי – ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, מול תקופה מקבילה ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023.
 • דו חודשי – נובמבר 2022 – דצמבר 2022, מול תקופה מקבילה נובמבר 2023 – דצמבר 2023.
 • חד חודשי – אוקטובר 2022, מול תקופה מקבילה אוקטובר 2023.
 • חד חודשי – נובמבר 2022, מול תקופה מקבילה נובמבר 2023.
 • ככל ומדובר בעוסק שמדווח על בסיס מזומן, לחץ כאן.
 • מה לא נכלל במחזור? חשבונית עצמית, שירות/מכר שניתן לקרוב (יש לנטרל), פיצוי שניתן עקב מענק קורונה ומכירות הוניות (לדוגמא, מכירת מניות/רכוש קבוע).

 

תשומות שוטפות / מגולמות (הוצאות), הסבר:

חישוב תשומות שוטפות / מגולמות אינו רלוונטי לעוסק פטור, נדרש לבדוק ירידת מחזור ביחס לתקופה עוקבת, בהתאם לכללים לעניין מחזור שנת בסיס.

 

מקדם הוצאות קבועות (שיעור / אחוז פיצוי), אחד מאלה:

ברירת המחדל לעניין בדיקת ירידת מחזורים הינה בהתאם לטבלה הנ”ל, 12.5% – 20%, 20% – 30%, 30% – 40% ומעל 40%, בהתאמה.

בנוסף לאמור, קיימת אפשרות בדיקת מחזורים נוספת לעוסק פטור בהתאם לבסיס דיווח מזומן, כאשר במקום תקופת הזכאות כפי שצוין לעיל, תשתנה תקופת הזכאות, כדלקמן:

 • דיווח חד חודשי – נובמבר 2023 ודצמבר 2023 (ככל והשתנתה תדירות דיווח לחד חודשי, מקרה נדיר, רוב הסיכויים שיהיה מדובר בחלופה שנייה, דו חודשי).
 • דיווח דו חודשי – נובמבר 2023 – דצמבר 2023, קרי, מה שמשתנה הינו תקופת ההשוואה למחזור ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 תהיה לתקופה נובמבר 2023 – דצמבר 2023, בהתקיים התנאים כדלקמן: דיווח חד חודשי – ירידת מעל 25% ועד 40% או דו חודשי – ירידת מחזור מעל 12.5% ועד 20%, בהתאם לעניין, זאת בהינתן שעיקר התקבולים הינם שוטף + 30 (חודש עוקב בהתאם ללשון החוק), ככל ותנאים אלה לא מתקיימים, יש לחשב במתכונת הרגילה.

 

חשוב לציין – המענק הינו לתקופה הקובעת (7/10/2022 – 30/11/2022), כאשר הסכום שמופיע בטבלה הינו עבור כל חודש לתקופת הזכאות (9-10/23 ו- 11-12/23)

 

                                               טבלה פיצוי מענק החזר הוצאות – חרבות ברזל (עוסק פטור)
 
       אחוז ירידת מחזור  12.5% – 20% 20% – 30% 30% – 40% מעל 40%  
         מקדם פיצוי 1 1.5 2.4 3

  מחזור עסקאות

    בשנת בסיס

      מחזור חודשי ב- ₪      סכום פיצוי מענק החזר הוצאות – חרבות ברזל הערות
   ממחזור עד מחזור
     50,000     1,000 4,167 1,750 1,750 1,750 1,750 עוסקים פטורים
     90,000     4,168 7,500 3,150 3,150 3,150 3,150
     107,000     7,501 8,917 4,200 4,200 4,200 4,200

 

דוגמא מענק החזר הוצאות לעסק שמדווח על בסיס מזומן (לרבות וגם הסבר לגבי בסיס דיווח מצטבר, חשבון עסקה לפני תשלום):

עוסק פטור שנפתח לפני 1/1/2022:

מחזור שדווח למע”מ לשנת המס 2022: 96,000 ש”ח.

תשומות שוטפות / מגולמות לשנת המס 2022: לא רלוונטי, עוסק פטור.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023: 20,000 ש”ח.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022: 16,000 ש”ח.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש נובמבר 2023 – דצמבר 2023: 10,000 ש”ח.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש נובמבר 2022- דצמבר 2022: 16,000 ש”ח.

חישוב תשומות מגולמות לחודשיים: לא רלוונטי, עוסק פטור.

חישוב אחוז ירידת מחזור לפי ירידת מחזור רגילה: 20,000 / (20,000 – 16,000) = עליית מחזור של 20% (אין ירידת מחזור בהתאם לחוק).

חישוב אחוז ירידת מחזור לפי ירידת מחזור דיווח על בסיס מזומן: 16,000 / (10,000 – 16,000) = 37.5% < 40%, הסבר:

בהתאם לחוק, צריכה להיות ירידת מחזור לכל היותר 40%, התנאי מתקיים, זכאות למענק החזר הוצאות – מענק חרבות ברזל.

בדיקת אחוז מקדם פיצוי: מחזור  הבסיס הינו 96,000 ש”ח (107,000 – 90,000), בקטגוריה המענק לעוסק פטור הינו מקסימאלי, סכום קבוע בהתאם לטבלה, 4,200 ש”ח. מסקנה, כל עוד מתקיימת ירידת מחזור של מעל ל 12.5%, במחזור הבסיס הנ”ל (96,000 ש”ח), עוסק פטור יקבל מענק קבוע ע”ס 4,200 ש”ח.

 

 

חזקים ביחד, איתכם בכל שלב.

מחזקים את ידם של מערכות צבא הגנה לישראל ומתפללים לשלומם של החיילים וכוחות הביטחון.

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן