תפריט

סוגיה מעניינת הקשורה לימי מחלה

מעסיקים ועובדים יקרים, האם ניתן לחבר בין ניצול ימי מחלה עבור ילד לבין ניצול ימי מחלה שנצברים לעובד? 
חוק דמי מחלה והתקנות אינן מתייחסות לסוגיה זו, ושאלה זו לא נדונה בפסיקה ולכן התשובה לכך נתונה לפרשנות. 
לפני שנדון בשאלה, נתייחס ללשון החוק:
חוק מחלת ילד קובע כי עובד שיש לו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות בתנאים הבאים:
>> אם בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד, הזקיפה המותרת היא עד 8 ימים בשנה.
>> אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד, הזקיפה המותרת היא עד 16 ימים בשנה.

מחד, ניתן לטעון כי מאחר ומדובר בניצול ימי מחלה רצופים אותם מנצל עובד, יש להתייחס לתקופה זו כתקופת מחלה רצופה ועוקבת אחת, לרבות התשלום בגינה. 
מאידך, ניתן לטעון כי הואיל ומדובר בשתי תקופות מחלה נפרדות (מחלת עובד ומחלת ילד), התשלום עבורן יבוצע בנפרד, דהיינו שתי תקופות מחלה נפרדות ושאינן עוקבות.

איך בכל אופן בוחנים את המקרה?
במקרים אלו יש שיקול דעת של המעסיקים
יחס בין העובד למעסיק 
כל מקרה לגופו

להתייעצות מוזמנים לפנות אלינו
שלכם
האחים ביטן

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

  *** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן