תפריט

סוגי עוסקים במע”מ

מזל טוב ! ! !

החלטת לפתוח עסק, השאלה עכשיו היא איזה סוג עסק לפתוח, פטור או מורשה?

 

נתחיל בהגדרה של הסוגים השונים:

“עוסק פטור“- עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 98,707 שקלים (בשנת 2017) חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר.

“עוסק מורשה”- עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים.

בכדי להגיע להחלטה הנכונה עבורך יש לבחון מספר נקודות:

  1. מחזור העסקאות הצפוי של העסק- בכדי להירשם יש להעריך את מחזור העסקאות של העסק, אם המחזור גבוה מהסכום אותו קבע שר האוצר (98,707 שקלים בשנת 2017) עליך להירשם כעוסק מורשה.
  2. ישנם בעלי עיסוקים/ מקצועות אשר חייבים להירשם כעוסק מורשה למרות שמחזור עסקיהם נמוך מהסכום הקובע, כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות.

 

הבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה:

עוסק פטור

 

עוסק מורשה

*פטור מתשלום מס והגשת דו”חות שנתיים.

 

*תשלום מס והגשת דו”חות שנתיים.

*הצהרה על מחזור העסקאות בשנה קלנדרית שחלפה (עד ה-31 בינואר לשנה העוקבת).

 

*דו”ח תקופתי- דיווח מדיי חודש או חודשיים כפי שייקבע.

*קבלות ולא חשבוניות מס על העסקאות.

 

*חשבונית מס/חשבונית עסקה.

*אין אפשרות לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות שהוצאו.

 

*ניכוי מס תשומות.

עוסק פטור שמחזור עסקאותיו עלה על הסכום הקובע צריך לשנות את סיווגו במע”מ לעוסק מורשה.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן