תפריט

סעיף 45(א) – נקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת

במהלך השנים אנו חווים ורואים נקודות זיכוי שניתנות לקבוצות מיקוד שונות כגון בגין נקודות זיכוי לאשה עבור ילדים קטינים, משפחות חד הוריות, נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 בעקבות ועדת טרכטנברג, ניתנו למשפחות בעלות ילדים עד גיל 5 על מנת לסייע למשפחות צעירות בהטבות נוספות באופן של נקודות זיכוי (ערכה של נקודת זיכוי בשנת 2019 שווה הטבה במס של 2,616 ₪ לשנה).

סעיף 45(א) לפקודה, קובע:

"יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, ילד עיוור או ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור."

מאחר שהמונחים בהם השתמש המחוקק אינם מוגדרים במפורש בפקודה ואף אינם חופפים בהכרח למונחים רפואיים או למונחים מקצועיים אחרים המשמשים בביצועם של חוקים אחרים המופעלים ע"י מוסדות ממלכתיים האמונים על נושאי חינוך, בריאות, סעד ורווחה בעניין "ילדים בעלי צרכים מיוחדים", נדרשו במרוצת השנים עובדי מס הכנסה לתת פרשות למונחים הקבועים בפקודה ואף לקבוע האם הורה לילד נטול יכולת זכאי לנקודות זיכוי בהתאם לקבוע בסעיף, הקביעות השרירותיות שנקבעו לעיתים ואף פגעו במשפחות רבות על סמך שיקול דעת סובייקטיבי של כל נציג ונציג של רשות המסים הביאו את רשות המסים להסדיר את הנושא בהוראת ביצוע 10-2012 באופן ברור על כל היבטיו.

 

מספר נקודות חשובות:

  1. ילד נטול יכולת – הנטייה הראשונה לחשוב שילד הינו קטין מתחת לגיל 18, ההוראה הדגישה והסבירה באופן מפורש שגם הורים לילדים מעל גיל 18 זכאים בהתאם למקרים שפורטו.
  2. פניית ההורה מוגשת על גבי הטופס 116 א', "בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת" (נספח מס' 2) בצירוף אישורים מתאימים כפי שיפורט להלן.

אוכלוסיית זכאים בגין ילד נטול יכולת עד גיל 18:

  1. נטולי יכולת הסובלים משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי.
  2. נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה.
  3. נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה.

ההוראה באה להבהיר את הסוגיה בסעיף 2 לעיל לאור העובדה שרבות מהמחלוקות שנוצרו עם פקידי השומה השונים דנה בסעיף הנדון שכן ככל שנטול היכולת היה בעל מסמכים ומצב "חמור" יותר לא היו מחלוקות.

המודעות לטיפול בפיגור התפתחותי ולקויות למידה עלתה בשנים האחרונות וכך המקרים שנדונו בסוגיה כאמור הלכו והתגברו.

ילד הופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועת השמה, ייחשב בעל לקות למידה חמורה במיוחד וייחשב כילד "נטול יכולת".

חינוך מיוחד יוגדר בין היתר: גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל, ההורה/הורים יציגו את החלטת ועדת ההשמה לצורך הוכחת הזכאות.

חידוש חשוב שנוסף לאור רצון הורים רבים לנסות ולסייע לילד להתמודד במסגרות חינוך רגילות מביא בשורה מרעננת לסעיף, ההורים לא יצטרכו להציג אישור לימוד בפועל במסגרת חינוך מיוחד אלא רק החלטת ועדת השמה ועל אף זאת יהיו זכאים לקבל את נקודות הזיכוי המיוחלות.

זכאות להקלה במס בשל ילדים נטולי יכולת בגירים שמלאו להם 18 שנים:

הגדרת ילד מעל גיל 18 – על אף הגדרת "ילד" רשות המיסים הרחיבה את הפרשנות והגדירה גם "ילד בגיר" שמלאו לו 18 בתנאים מסוימים כזכאי לנקודת זיכוי מכוח סעיף 45(א).

קיימים שני תנאים הכרחיים ומצטברים בכדי שייחשב ילד בגיר כילד נטול יכולת:

  1. מבחן ההכנסות – ההכנסה החייבת של נטול היכולת ושל בן זוגו לא עלתה על 268,000 ₪ בשנת המס 2018, ואם אין לנטול היכולת בן זוג, לא עלתה על 167,000 ₪ בשנת המס 2018. במבחן תקרת ההכנסות כלולות גם הכנסות פטורות ממס.
  2. הילד "נטול היכולת" בחזקת הוריו, כלומר "סמוך לשולחן הוריו", שהייה במסגרת מיוחדת, במוסד מיוחד ו/או דירה משותפת לקבוצת "בגירים" "נטולי יכולת" תיחשב שהילד "כסמוך על שולחן הוריו".

בנוסף ניתן לראות ילד "כסמוך על שולחן הוריו" גם מי שנישא לבן/בת זוג "נטול יכולת" בהתאם לשיקול דעת פקיד השומה.

אוכלוסיית זכאים בגין ילד נטול יכולת מעל גיל 18:

  1. בגיר נטול יכולת הסובל משיתוק, עיוורון או מוגבלות שכלית-התפתחותית.
  2. בגיר נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה – עד סיום לימודיו בבית הספר התיכון.
  3. בגיר נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה שגרמה לאי כושר להשתכר – בגיר שנקבעה לו דרגת כושר להשתכרות בשיעור 74% לצמיתות על ידי המוסד לביטוח לאומי ייחשב ל"ילד נטול יכולת", תקופת הזכאות צריכה להיות לצמיתות (נדרש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי).

הוראת הביצוע בעניין סעיף 45 לפקודת מס הכנסה מביאה עמה בשורה חשובה של אפשרות לקבל הטבה שנתית בסך 5,232 ₪ (ערכן של שתי נקודות זיכוי, נכון לשנת 2019), הטבה שהתמסמסה עד כה בין פקידי השומה השונים עקב חוסר בהוראות ברורות ובאופן הטיפול.

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

להצטרפות לעמוד אינסטגרם האחים ביטן, ביטן את ביטן – רואי חשבון, לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן