תפריט

פירוק חברה דרך בית משפט

החלטה לפרק חברה אינה פשוטה כיוון שמשמעותה הפסקת הפעולות של החברה, חיסול כל עסקיה ולמעשה הפסקת קיומה של החברה ומסיבה זו בית המשפט יורה על פירוק חברה רק כאשר לא נמצא מוצא אחר. פירוק על ידי בית משפט ימשך זמן רב יותר מאשר פירוק מרצון על ידי הבעלים.

 

 

בית משפט רשאי לפרק חברה באחד מארבע המקרים הללו:

 

הראשון, חברה שהפסיקה את פעילותה למשך שנה או שלא התחילה את פעילותה בשנה הראשונה להתאגדותה.

 

השני, אם בעלי החברה בחרו שפירוק החברה יעשה על יד בית המשפט.

 

השלישי, פירוק חברה על ידי בית משפט מן הצדק והיושר- כלומר במקרים שאחד השותפים, בעלי המניות מבקש לפרק את החברה ובית המשפט מוצא לנכון לבצע זאת או במקרה של סכסוך שותפים שגורם לכך שהם לא מסוגלים עוד לנהל אותה.

 

והרביעי, חדלות פירעון, כלומר במקרה שבית המשפט מחליט שאין באפשרותה של החברה לשלם את חובותיה לנושים.

 

 

 

קיימים מספר שלבים לתהליך פירוק חברה על ידי בית משפט, נפרט כאן את החשובים שבהם:

 

 

ראשית, הנושה, אחד השותפים או אחד מבעלי המניות מגיש את הבקשה לפירוק החברה ובית המשפט בודק את הבקשה ומוודא שהיא מוצדקת.

 

בשלב השני, בית המשפט יכול למנות מפרק זמני שיהיה אחראי על החברה ונכסיה למשך תהליך הפירוק.

 

בשלב השלישי, בית המשפט מוציא צו פירוק ופונה לכונס הנכסים. כונס הנכסים עורך הערכת שוויה הכלכלי של החברה ובודק מה היו הסיבות לכישלונה ואם יתכן שהגורם לנפילתה היה תרמית. הכונס מגיש לבית משפט דוח והמלצות לגבי מצב החברה ואם הוא מצא אפשרות לתרמית הוא אף יכול להמליץ לבית המשפט לבצע חקירה בנושא.

 

בשלב הרביעי, בית המשפט בוחר מפרק קבוע שמתחיל את תהליך הפירוק המטרות שעומדות לנגד עיניו של המפרק הן לשלם את החובות לנושים ולמלא את קופת הפירוק. בזמן הפירוק חלים חוקים רבים על כל המעורבים בדבר פירוקה של החברה: הנושים אינם יכולים לגבות את חובותיה, לזרז את הוצאת הנכסים או לתבוע אותה. מנכ”ל החברה ומנהליה מוחלפים למעשה במפרק ואין להם עוד כוח להחליט בשם החברה. בעלי המניות יכולים להתאסף ולדון רק בנושאים הקשורים לפירוקה של החברה, החברה תהיה רשומה בכל מקום כשהתואר “בפירוק” צמוד לשמה. בית המשפט רשאי לפקח על תהליך הפירוק באמצעות ועדה מראשותו או מטעם כונס הנכסים הרשמי.

 

לאורך תהליך פירוק חברה על ידי בית משפט, הגוף הקובע בענייני החברה הוא בית המשפט ולכל בקשה יכולים הנושים, כונס הנכסים, המפרק, בעלי המניות וכל מי שיש לו עניין בחברה לפנות לבית המשפט בבקשה להוציא צו או להסדיר סכסוך.

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן