תפריט

פנסיה חובה

החל משנת 2008, חובה על כל מעסיק לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיו השכירים בהתאם להדגשים והנחיות כאמור להלן.

בנוסף לאמור נקבע כי יהיו בהפרשות הפנסיה 3 מרכיבים:

  1. חלקו של העובד אשר יופרש ישירות משכרו.
  2. חלקו של המעסיק אשר יופרש ישירות על ידי המעסיק.
  3. מרכיב פיצוי פיטורים יופרש על ידי המעסיק.

החל מינואר 2017 שיעור ההפרשות הכולל הינו 18.5%, חלק העובד 6%, חלק המעסיק 6.5%, הפרשות מעסיק לפיצויים 6%.

משנת 2008 ועד היום אחוזי ההפרשה עלו בהדרגה.

 

להלן טבלה המפרטת את ההפרשות והשינויים בהפרשות לפנסיה במהלך השנים:

 

 

 

תקופה הפרשות עובד תגמולים הפרשות מעביד תגמולים הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ הפרשות
 מ- 01.01.2008 עד 31.12.2008 0.83% 0.833% 0.834% 2.50%
 מ- 01.01.2009 עד 31.12.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5.00%
 מ- 01.01.2010 עד 31.12.2010 2.50% 2.5% 2.5% 7.50%
 מ- 01.01.2011 עד 31.12.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10.00%
 מ- 01.01.2012 עד 31.12.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.50%
 מ- 01.01.2013 עד 31.12.2013 5.00% 5% 5% 15.00%
מ- 1.01.2014 עד 30.06.2016 5.50% 6% 6% 17.50%
מ- 1.07.2016 עד 31.12.2016 5.75% 6.25% 6% 18%
מ- 01.01.2017 והלאה 6% 6.50% 6% 18.50%

 

 

להלן הוראות החוק ודגשים ספציפיים לגבי הפרשה לפנסיה לעובדים חדשים:

 

   על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל
       67 לגבר ולאשה, ורק אם העובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קיצבה" שלא מהמוסד
       לביטוח לאומי.

✔   כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות מהחודש השביעי ואילך.

✔   עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום
       הראשון לעבודה, ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית ממועד תחילת

       עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.

✔   על העובד חלה האחריות לעדכן את המעביד בגין ביטוח פנסיוני פעיל במועד תחילת העבודה ולהציג
        אישור של חברת הביטוח שהקופה פעילה.

✔   חלוקת ההפרשות הסוציאליות בהתאם לקבוע בחוק, במידה ולא קיימת קופת פנסיה פעילה, תיבחר
       הקופה הרצויה על ידי העובד, במידה ולא בחר רשאי המעסיק לקבוע את קופת הפנסיה כברירת מחדל.

 

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן