תפריט

פרטים שחובה בחשבונית מס

פתחת תיק עוסק מורשה, ועכשיו הפנו אותך להדפיס חשבוניות, עכשיו מתעוררות השאלות: האם ניתן להדפיס חשבונית בכל מקום (בבית, סטימצקי וכו')? ומה בכלל צריכה החשבונית לכלול?!

 

אז קודם כל, חשוב לדעת שחשבונית מס לא ניתן להדפיס בכל מקום, אלא עליה להיות כפופה להוראות ניהול ספרים.

 

בהתאם להוראות ניהול ספרים, על החשבוניות להיות "ספר כרוך" – ספר שהוא כרוך אשר דפיו מוספרו במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בו וכאשר נתלש ממנו דף, יישאר עותק הימנו כרוך ונושא מספר זהה לדף שנתלש.

 

החשבונית חייבת לכלול את כל הנתונים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים "עוסק מורשה".
 • מספר "עוסק מורשה".
 • המילים " חשבונית מס".
 • המילה "מקור" (על גבי מקור החשבונית בלבד).
 • מספר החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

 

כמו כן יש לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח.
 • פירוט העסקה.
 • מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש להוציא תעודת משלוח).
 • המחיר ללא המס, סכום המס, והמחיר הכולל.
 • חתימת העוסק או עורך החשבונית מטעמו.

 

 

כמו כן, בעסקאות במזומן הגבוהות מ 5,000 ₪ נדרש לרשום גם את ת.ז / ע.מ / ח.פ של הלקוח בהתאם לחוק.

 

חשבונית שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

 

 

חשבונית המס משמשת כאסמכתא לעוסק מורשה המקבל אותה לצורך ניכוי מס תשומות המותרות בניכוי.

אנו ממליצים להפיק חשבונית מס הכוללת מקור למסירה ללקוח, העתק 1 למסירה לאיש המקצוע המטפל בתיק בשוטף והעתק 2 שיישאר בבית העסק. יתר על כן, עסקים אשר מעוניינים לעבוד בשוטף עם תוכנה ממוחשבת צריכים לבדוק כי התוכנה עומדת בהוראות ניהול ספרים וכי יש לתוכנה אישור ממס הכנסה כי נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג – 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

 

שאלות ותשובות בנושא פרטים שחובה בחשבונית מס.

 

אי רישום בהתאם לכללים עלול להחשיב את הפנקסים כבלתי קבילים!

 

 

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"חו/אורון ביטן, רו"חממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן