תפריט

פריסת מס שבח

מס שבח מוטל על מכירת זכות מקרקעין. השבח הוא ההפרש שבין עלות הרכישה של הנכס לבין התמורה בעת המכירה, בניכוי הוצאות מוכרות אשר הוצאו לצורך הרכישה/המכירה וההשבחה שלו. כחלק מההוצאות כאמור לעיל, יש להתייחס להוצאות פחת שנגזרות לפי סוג הנכס עצמו, לכל נכס קיים אחוז פחת ספיציפי.

פועל יוצא מכך, אדם אשר קנה נכס במהלך השנים וערך הנכס עלה, יידרש בתשלום מס שבח כאשר ימכור את הנכס, על כך שהפיק ממנו רווח/שבח.

פריסת מס שבח

מוכר דירה רשאי לבקש כי חישוב מס השבח הריאלי יחושב בחלקים שנתיים שווים. מטרת הפריסה העיקרית היא להפחית את שעור המס המשוקלל, תוך ניצול מדרגות המס השולי הקבועות שעדיין לא נוצלו בשל גובה ההכנסות בשנות המס הרלוונטיות וכן ניצול נקודות הזיכוי שטרם נוצלו. החיסכון במס יכול להגיע עד ל-45%. להלן תנאים מקדמיים להחלת פריסת מס שבח:

  • מוכר הדירה הינו תושב ישראל.
  • תקופת הפריסה המרבית תהיה ל- 4 שנים או לפי תקופת הבעלות על הנכס – הנמוך שביניהם (ניתן גם לפחות מכך).
  • מוכר הדירה הגיש דוחות לפי סעיף 131 בעבור שנות המס שבתקופת הפריסה, למעט שנות מס שלגביהן טרם חלף המועד להגשת דוחות אלה.

תנאים נוספים שעשויים להקטין היקף מס השבח:

  • בעלי הכנסות נמוכות ואנשים מעל גיל 60 – לא תנאי סף, בשונה מהתנאים הראשונים, אבל עמידה בתנאי זה יזכה בהכרח בהטבות נוספות.
  • בדיקה אם הנכס רשום על שני בני הזוג (זוגות נשואים) – פיצול חבות המס.

כיצד ניתן לבקש פריסה של מס שבח?

ראשית, יש למלא טופס 7003 – בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין ולגשת למשרד מיסוי מקרקעין הרלוונטי למקום המגורים.

במקביל, ניתן לבצע הליך גם מול מס הכנסה ולבחון את היקף ההכנסות מידי שנה ולראות באם ניתן להקטין את חבות המס, הליך זה הינו מיוחד, אבל לרוב החזרים באופן הזה מגיעים לעשרות אלפי שקלים. החזר ע"ס 15,000 ₪ נחשב נמוך, לידיעה.

פטור ממס שבח/החזר מס שבח במשרד ביטן את ביטן – רואי חשבון

אנו מציעים שירות, הכוונה מקצועית בנושא חישוב מס השבח, וכן ביצוע החזר מס שבח לעסקאות שבוצעו, מס שבח, תוך ליווי אישי ומקצועיות ומעל הכל אמינות.

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

להצטרפות לעמוד אינסטגרם האחים ביטן, ביטן את ביטן – רואי חשבון, לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן