תפריט

פתיחת תיק חברה

פתיחת תיק חברה???

האם שונה מפתיחת תיק עצמאי? רצוי לקרוא את המאמר בנושא פתיחת תיק עצמאי, שכן ישנם דברים דומים רבים לחברה, שלא נגזול מזמנכם ונעבור לנושאים המהותיים.

 

אם כך, נתחיל:

פתיחת חברה, החלטה משמעותית, אין ספק, נעביר לכם את הנקודות העיקריות בעת פתיחת התיק ברשות המסים, משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון איתכם לאורך כל הדרך, בכל שלב.

 

טפסים:

מסמכים שאיתם יש להצטייד בעת הגשה למשרדי מס הכנסה:

1. טופס 4436 – פתיחת תיק מס הכנסה, יש למלא את הדף הקפידה ולוודא שהפרטים נכונים ומדויקים.

2. ספח שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק, רצוי להצטייד בפרוטוקול מורשה חתימה חתום ע"י עו"ד בעת פתיחת חשבון הבנק, הבנקים דורשים זאת מבעלי החברה.

בנוסף, הבנקים לעיתים מבקשים אישור על פעילות ואופי העסק, מכתב שהרואה חשבון של החברה חותם עליו.

לא להתרגש אם הבנקים מבקשים חתימה ומילוי מסמכים בנושא W8 ו – FATCA, נובע מהוראות חדשות שנכנסו לאחרונה בארה"ב, מדובר בתהליך סטנדרטי שיש להיוועץ עם גורם מקצועי, משרדנו מטפל במקרים כאלה.

3. צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה של כל המנהלים בחברה – חנות/משרד – חובה חוזה שכירות, במידה ומדובר בעבודה מהבית בדירה שכורה שהכתובת שונה מתעודת הזהות/רישיון נהיגה, יש להמציא חוזה שכירות בעת פתיחת התיק, נהוג לרשום את הכתובת על אחד מהמנהלים (במידה והעסק מהבית) – לרוב, בפתיחת חברה העסק אינו מהבית.

4. תעודת מקצוע – רק כאשר מדובר במקצוע שדורש חובת הוכחה לעיסוק במקצוע, לדוגמא ראיית חשבון, עריכת דין, רופא וכדומה.

5. תעודת התאגדות חברה.

6. תקנון חברה.

7. פרוטוקול מורשה חתימה.

ישנם טפסים ספציפיים נוספים שתלויים בנסיבות פתיחת התיק, לדוגמא, הסכם שותפים בעת הקמת החברה, חברה בעל מניות בחברה, הוכחת רכישת סחורה, הסכם זיכיון ועוד…

 

חשוב להקפיד על הגדרות נכונות בעת פתיחת תיק כפי שציינו בהתחלה, אנחנו נתקלים במקרים רבים שבהם הפתיחה הוגדרה בבסיס בצורה לא נכונה, לדוגמא סיווג  לא נכון (שגיאה חמורה), ענף שגוי שמשפיע על רווחיות ואופי פעילות, הגדרה לא נכונה משפיעה על הוראות ניהול ספרים במס הכנסה, נקודה שבדרך כלל לא לוקחים בחשבון.

 

דוחות כספיים שנתיים:

כשם שעצמאי נדרש להגיש דוח שנתי מידי שנה, חברה נדרשת להגיש דוחות כספיים מידי שנה לרשות המסים, וכן לרשם החברות בהתאם לתקנה 5.

דוח כספי מוגש ע"י רואה חשבון, נחתם על ידו ומוגש לרשות המסים ולכל רשות שלטונית אחרת בהתאם לדרישות החוק.

כאמור לעיל, דוח כספי מוגש מידי שנה בהתאם לתוכנית הגשה של משרד מייצג, משרדנו מתמחה בהגשת דוחות לחברות ועצמאים, רצוי להיוועץ בעניין עם מומחים ממשרדנו כדי לקבל החלטות נכונות לטווח ארוך.

 

חובת ניהול הנהלת חשבונות כפולה:

חברה, בשונה מעצמאי, מחויבת לנהל את פנקסי החשבונות (הזנת חשבוניות ונתוני הנהלת חשבונות) בצורה של הנהלת חשבונות "כפולה", קרי הצלבות לכל תשלום שיוצא, התאמת ספקים, התאמת בנקים, כרטיסי אשראי, הכנסות, הוצאות וכיוצא בזה, שונה בתכלית מהנהלת חשבונות של עצמאי.

הנהלת חשבונות הינה חלק אינטגרלי ומהותי, ככל שהנהלת החשבונות תנוהל בצורה יעילה ואפקטיבית, תהיה השפעה ישירה על מועד ואופן הגשת הדוחות הכספיים מידי שנה, היבט זה הינו חלק בלתי נפרד מניהול עסק תקין, משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לחברות רבות, זאת כחלק מהבנת המערכת בכללותה ומתן פתרונות, יעילות וייעוץ שוטף.

 

הצהרת הון:

קיימת דרישת הצהרת הון לחברה עצמה? לא, אין דבר כזה.

קיימת דרישת הון לבעלי/מנהלי החברה? כן, מדובר בהצהרת הון כפי שעצמאי מגיש, רק בצורה שונה מבחינת הצגה ונתונים.

הצהרת הון מיועדת להצהיר על נכסים והתחייבויות של מנהל החברה, בשונה מדוח שנתי של המנהל שמוגש מידי שנה.

הצהרת הון מוגשת בסמוך לפתיחת התיק ולאחר כמה שנים לאחר מכן, הכל בהתאם לדרישות רשות המסים.

דרישה הצהרת הון נדרשת לראשונה, בדרך כלל בין חצי שנה – שנה מעת פתיחת התיק ברשות המסים.

למה רשות המסים לא דורשת ממנהל החברה להגיש הצהרת הון כל שנה??? התשובה הינה ברורה, רשות המסים רוצה לעשות הצלבה בדבר ההון (נכסים פחות התחייבויות) לשנת המס שבה נפתח למנהל החברה תיק ברשות המסים (לרוב), תוך ביצוע נקודת חתך לאחר מספר שנים, הכל מתוך מטרה לוודא, שהגידול בהון תואם את ההכנסות המדווחות לרשות המסים מידי שנה.

 

רצוי להיוועץ עם גורם מקצועי בעת פתיחת התיק בשלבים הקריטיים, ההגדרות הראשוניות, כמובן, כמו תמיד, נאחל לכם בהצלחה!

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן