תפריט

פתיחת תיק עצמאי

פותחים תיק ברשות המסים? למי פונים קודם, מס הכנסה או מע"מ?!!? 

התשובה הינה חד משמעית – יש לפנות למע"מ קודם, אך אין זה אומר שבזה התהליך הסתיים, יש לגשת למס הכנסה לצורך פתיחת תק ברשות המסים, מה המשמעות? איך זה עובד? חייבים להגיש דוח? מה לגבי הצהרת הון? מה זה הצהרת הון בכלל?

הרבה שאלות נוגעות לעניין פתיחת תיק מס הכנסה ברשויות, נענה תחילה לגבי אופן פתיחת תיק ברשות המסים.

 

לאחר פתיחה ואישור התיק המע"מ, יש לגשת לרשות המסים לצורך פתיחת תיק מס הכנסה.

טפסים עליי להגיש:

  1. טופס 4329 – פתיחת תיק רשות המסים.
  2. ספח שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק.
  3. צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה – במידה ומדובר בדירה שכורה שהכתובת שונה מתעודת הזהות, יש להמציא חוזה שכירות בעת פתיחת התיק.
  4. תעודת מקצוע – רק כאשר מדובר במקצוע שדורש חובת הוכחה לעיסוק במקצוע, לדוגמא ראיית חשבון, עריכת דין, רופא וכדומה.

היות ומע"מ מבצע פתיחת תיק ועורך בדיקה קפדנית בעת הפתיחה הראשונית, רשות המסים (מס הכנסה), פותחת תיק בקלות יתרה, זאת לפעמים, אף ללא המצאת המסמכים בפועל, מקבלים את האישור ממע"מ ומבצעים פתיחת תיק ברשויות, במקרים מסוימים יתקשרו לרוב למייצג בתיק, ויבקשו השלמת מסמכים, בעת הצורך.

 

פתחתי תיק במס הכנסה, סיימנו הכל? זהו? ודאי שלא!!!

 

ממשיכים לשלב הבא, בקשה לניכוי מס במקור:

מה זה ניכוי מס במקור? ננסה להסביר בצורה פשוטה ככל הניתן תוך הימנעות מסעיפי חוק, והסבר הלכה למעשה.

נסביר – רשות המסים הטילה חובה על "המשלם", ה"לקוח", לנכות מס במקור, קרי, ניכוי מס הכנסה מהתשלום שמבוצע לבעל התיק.

לדוגמא:

ביצעתי עסקה ב 10,000 ש"ח, אחוז הניכוי מס במקור הינו 5%, במקרה הנ"ל, "המשלם", "הלקוח", ישלם לבעל העסק 9,500 ש"ח (10,000 ש"ח – 10,000 ש"ח * 5%).

לאן הולכים אותם 5% ניכוי מס במקור? למס הכנסה כמובן.

ומי מעביר אותם? המשלם, ככל וחלה עליו חובה לנכות מס במקור.

האם מדובר במקדמת מס הכנסה? אותם 5% ,שמהווים 500 ש"ח, בעל העסק יציג אישור שניכו לו מס במקור בעת הגשת הדוח השנתי, ואותם 500 ש"ח יהוו מקדמת מס הכנסה לכל דבר ועניין.

ומה אם שכחתי לדרוש את הניכוי מס במקור בעת הגשת הדוח השנתי? מדובר במקרה מורכב, רצוי לפנות למומחים ממשרדנו לצורך התייעצות במקרים כגון אלה.

 

אם כן, למה חשוב שיהיה לנו כעסק ניכוי מס במקור??? חלה חובה על עסקים מסוימים לנכות מס במקור, כלומר, ההתעסקות במהלך הפעילות השוטפת בניכוי מס במקור והמצאת האישורים הרלוונטיים הינה סבוכה ו – "מעיקה" על הפעילות העסקית, לכן רוב העסקים מעדיפים "פטור מניכוי מס במקור", 0% – במצב זה, כלל התשלום מבוצע לבעל העסק ישירות, ללא ניכוי מס במקור!!!

בכל מקרה, בין אם מדובר בפטור מניכוי מס במקור, 2%, 5% וכדומה, רצוי שיהיה ניכוי מס במקור, היות ואין לבעל העסק ניכוי מס במקור בתוקף (קיים תוקף לניכוי מס במקור), המשלם יחויב לנכות במרבית המקרים 30% מס במקור!!! ישולם לבעל העסק רק 70!!! 

איך מפיקים ניכוי מס במקור? להלן לינק לטופס 2542, יש למלא ולהגיש לחוליה במס הכנסה שמטפלת בתיק.

 

דיווח שנתי:

חובת דיווח מידי שנה, ממועד שנת המס שבה נפתח התיק, להלן הסבר:

בעת פתיחת תיק במס הכנסה, נוצרת דרישה להגשת דוח שנתי מידי שנה, בין אם נפתח תיק בחודש דצמבר או יוני, עדיין תהיה קיימת דרישה לאותה שנת מס.

בקצרה: דוח שנתי מרכז את ההכנסות לכלל משק הבית, הכנסות אלו מוצגות בדוח השנתי שמוגש לרשות המסים.

דוח לרשות המסים השנתי כולל בין היתר, טפסי 106 מכל מקומות העבודה, גמלאות/קצבאות מביטוח לאומי, רווח/הפסד הון מכל מקור, פיקדונות/חסכונות, הכנסות מחו"ל, דוח רווח והפסד של העסק המדובר שבגינו נפתח התיק, הכל תקף גם לבת הזוג, הדוח כולל את הכנסות שני בני הזוג.

דוח שמוגש בצורה עצמאית יוגש עד סוף חודש אפריל ומקרים מסוימים עד מאי של השנה העוקבת, הכל בהתאם להנחיות רשות המסים.

הגשה דרך משרד מייצג יכול להיות עד סוף שנה, הכל בהתאם לתוכנית ההגשה השנתית של המשרד, שכן עליו לעמוד בתנאים מסוימים, אבל בהחלט אפשרי, הכל כחלק מניהול תקין של משרד רואה חשבון, שכן משרדנו מתמחה בהגשת דוחות לרשות המסים.

דוח לרשות המסים מוגש מידי שנה, כל שנה.

 

ודבר אחרון חביב, הצהרת הון, שמעתם על המונח הזה?

הצהרת הון, וואו, איזה שם "יפה", הצהרת הון מיועדת להצהיר על נכסים והתחייבויות של בעל העסק, בשונה מדוח שנתי שמוגש מידי שנה ומייצג הכנסות והוצאות.

הצהרת הון מוגשת בסמוך לפתיחת התיק ולאחר כמה שנים לאחר מכן, הכל בהתאם לדרישות רשות המסים.

דרישה הצהרת הון נדרשת לראשונה, בדרך כלל בין חצי שנה – שנה מעת פתיחת התיק ברשות המסים.

למה רשות המסים לא דורשת מבעל העסק להגיש הצהרת הון כל שנה??? התשובה הינה ברורה, רשות המסים רוצה לעשות הצלבה בדבר ההון (נכסים פחות התחייבויות) לשנת המס שבה נפתח העסק (לרוב), ונקודת חתך לאחר מספר שנים, הכל מתוך מטרה לוודא, שהגידול בהון תואם את ההכנסות המדווחות רשות המסים מידי שנה.

הצהרת הון הינה מהותית וחשובה ביותר, רצוי להיוועץ עם גורם מקצועי בעת פתיחת התיק בשלבים הקריטיים, ההגדרות הראשוניות, כמובן, כמו תמיד, נאחל לכם בהצלחה!

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן