תפריט

פתיחת תיק שותפות

 

החלטתם להקים שותפות ברשות המסים, רגע מכונן, ראשית, נאחל לכם בהצלחה, מדובר ברגע מהותי וחשוב לשותפים שמרכיבים את השותפות.

תחילה עליכם לפתוח תיק במע"מ, לאחר סיום ההליך במע"מ, יש לפנות למס הכנסה לצורך השלמת הליך הפתיחה.

שותפות מבחינת מס הכנסה בבסיסה פשוטה יותר, קלה יותר, שכן ברוב המקרים אינה מהווה חברה בע"מ, אלא שותפות רגילה בין שותפים.

 

סוגי שותפות:

  1. שותפות רשומה – באופן דומה לפתיחת תיק חברה ברשם החברות, מדובר בשותפות רשומה שנרשמת ברשם השותפויות, מדובר ביישות משפטית נפרדת לכל דבר ועניין, אולם קיימת חשיבות האם מדובר בשותפות כללית / שותפות מוגבלת, מבחינת רשות המסים, מדובר בשותפות שחלה עליה חובה להגיש דוחות לרשות המסים, בכל מצב. סוג שותפות רשומה הינה ברמת שכיחות נמוכה.
  2. שותפות לא רשומה – סוג שותפות זו שכיחה, מהווה את מרבית השותפות שקיימות ברשות המסים, אופן הפתיחה קל יותר, נגיש ופשוט יותר, אופן פתיחת השותפות דומה לאופן פתיחת תיק עצמאי.

 

טפסים:

מסמכים שאיתם יש להצטייד בעת הגעה למשרדי מס הכנסה:

  1. טופס 4436 – פתיחת תיק מס הכנסה, יש למלא את הטופס במלואו, בדגש על סעיף ד', פרטי שותפים.
  2. ספח שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק, כל השותפים צריכים להופיע באישור ניהול חשבון בנק.
  3. צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה של כל השותפים – חנות/משרד – חובה חוזה שכירות, במידה ומדובר בעבודה מהבית בדירה שכורה שהכתובת שונה מתעודת הזהות, יש להמציא חוזה שכירות בעת פתיחת התיק, נהוג לרשום את הכתובת על אחד השותפים (במידה והעסק מהבית).
  4. תעודת מקצוע – רק כאשר מדובר במקצוע שדורש חובת הוכחה לעיסוק במקצוע, לדוגמא ראיית חשבון, עריכת דין, רופא וכדומה.

 

ישנם טפסים ספציפיים נוספים שתלויים בנסיבות פתיחת התיק, לדוגמא, הסכם שותפים, חברה ששותפה בשותפות, הוכחת רכישת סחורה, הסכם זיכיון ועוד…

 

דוח שנתי שותפות:

דוח שנתי מוגש כחלק מהדוח שנתי שמוגש מידי שנתי לשותפים באשר הם, בין אם מדובר בעצמאי/חברה

כאמור לעיל, דוח שנתי מוגש מידי שנה בהתאם לתוכנית הגשה של המשרד המייצג ובכפוף לסוג השותף, משרדנו מתמחה בהגשת דוחות לשותפויות ועצמאים, רצוי להיוועץ בעניין עם מומחים ממשרדנו כדי לקבל החלטות נכונות לטווח ארוך.

ההכנסה בדוח השותפות תפוצל בהתאם ליחס הרווחים שהוגדר מראש לכל שותף, זאת בהתאם להסכם השותפות, כנהוג.

 

חובת ניהול פנקסים:

שותפות מחויבת בניהול פנקסי חשבונות, אופן ניהול הפנקסים משתנה משותפות לשותפות בהתאם לאופי הפעילות, מחזור הפעילות, סוגי השותפים (חברות לדוגמא) ומספר העובדים.

חשוב לציין, באם מדובר בחברה ששותפה בשותפות, יכולות להיות השפעות מהותיות על אופן הצגת הנתונים לרשות המסים, רצוי להיוועץ עם משרדנו, שכן יש לבחון את העסק לגופו ולקבל החלטה קונקרטית לעניין אופן ניהול הפנקסים של השותפות.

אי ניהול תקין כאמור, יכול להוביל לפסילת ספרים, לכן ראוי ונכון לקבל החלטה מושכלת

הנהלת חשבונות הינה חלק אינטגרלי ומהותי, ככל שהנהלת החשבונות תנוהל בצורה יעילה ואפקטיבית, תהיה השפעה ישירה על מועד ואופן הגשת הדוח השנתי מידי שנה, היבט זה הינו חלק בלתי נפרד מניהול עסק תקין, משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לשותפויות רבות, זאת כחלק מהבנת המערכת בכללותה ומתן פתרונות, יעילות וייעוץ שוטף.

 

הפקת אישורים לשותפות:

כלל האישורים המופקים לשותפות מבוססים על השותפים עצמם, ככל וישנו שותף שאינו מגיש דוחות במועד, אי ביצוע תשלום מס הכנסה בהתאם להנחיות רשות המסים, אי הגשת הצהרת הון במועד ועוד, סיבות אלו מהוות מחדלים אישיים שיכולים, ואף ישפיעו על קבלת אישורים לשותפות, דוגמא נפוצה, קבלת ניכוי מס במקור.

 

לדוגמא – הפקת ניכוי מס במקור לשותפות:

שותפות  צוות 90, בה שותפים דניאל מלר 50% (להלן: "שותף א') ו – 50% נוספים מחזיק מתן שור (להלן: "שותף ב"), שניהם מהווים שותפים יחידים בהתאם להגדרת החוק.

מבחינה מהותית, טכנית, לא קיים תיק שותפות ברשות המסים, כלל האישורים ניתנים לשותפות בהתאם לשותפים עצמם.

במקרה הנדון, נניח שמתן שור מאחר בהגשת דוח שנתי אישי לרשות המסים, בעל חוב פתוח ברשות המסים לפני הליכי גבייה (עיקולים), במצב זה, יישלל האישור שניתן "ניכוי מס במקור" לשותפות, זאת על סמך השותפים עצמם, רק לאחר הסדרת הליקויים כאמור, יינתן ניכוי מס במקור.

רשות המסים רואה שותפות כיחידה אחת ושוללת אישורים על סמך אחד השותפים בלבד, זאת למרות שדניאל מלר (להלן: "שותף א'") מגיש דוחות במועד ואינו בעל חוב, בהתאם להנחיות רשות המסים.

ראוי ונכון לבחון הן מבחינה עסקית את השותפים והן מבחינת התנהלות אישית, היות ובהחלט ייתכן שהתנהלות השותפים עצמם "תשליך" על האישורים הניתנים לשותפות עצמה, במקרה הנדון, נשלל אישור ניכוי מס במקור ל – "שותפות צוות 90".

 

הצהרת הון:

קיימת דרישת הצהרת הון לשותפות עצמה? לא, אין דבר כזה.

קיימת דרישת הון לבעלי/מנהלי השותפות? כן, בהנחה והשותפים הינם עצמאיים ולא חברה, מדובר בהצהרת הון כפי שעצמאי מגיש, רק בצורה שונה מבחינת הצגה ונתונים.

הצהרת הון מיועדת להצהיר על נכסים והתחייבויות של מנהל החברה, בשונה מדוח שנתי של המנהל שמוגש מידי שנה.

הצהרת הון מוגשת בסמוך לפתיחת התיק ולאחר כמה שנים לאחר מכן, הכל בהתאם לדרישות רשות המסים.

דרישה הצהרת הון נדרשת לראשונה, בדרך כלל בין חצי שנה – שנה מעת פתיחת התיק ברשות המסים.

למה רשות המסים לא דורשת ממנהל החברה להגיש הצהרת הון כל שנה??? התשובה הינה ברורה, רשות המסים רוצה לעשות הצלבה בדבר ההון (נכסים פחות התחייבויות) לשנת המס שבה נפתח למנהל החברה תיק ברשות המסים (לרוב), תוך ביצוע נקודת חתך לאחר מספר שנים, הכל מתוך מטרה לוודא, שהגידול בהון תואם את ההכנסות המדווחות לרשות המסים מידי שנה.

 

רצוי להיוועץ עם גורם מקצועי בעת פתיחת התיק בשלבים הקריטיים, ההגדרות הראשוניות, כמובן, כמו תמיד, נאחל לכם בהצלחה!

 

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן