תפריט

בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית) בסעיף 2(ב)

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן