תפריט

ריכוז טבלת שיעורי המס החלים על הכנסות ועל רווחי יחידים בשוק ההון

ריכוז טבלת שיעורי המס החלים על הכנסות ועל רווחי יחידים בשוק ההון נכון ל1.12.2012

נכס נתונים נוספים סוג ההכנסה יחיד שאינו בעל מניות מהותי בעל מניות מהותי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בעל מניות מהותי הערות
עד 31.12.2011 מ-1.1.2012
מניות/נגזרים הנסחרים בבורסה בישראל וחברות ישראליות הנסחרות בבורסה בחו"ל רווח הון 20% 25% 25% 30% רווח שנוצר עד 1.1.03
מס שולי
עד 31.12.11
25% / 20%
אג"ח צמודות מדד או מט"ח נסחרות בבורסה בישראל הונפקו לפני 8.5.00 רווח הון פטור פטור פטור פטור
ריבית/דמי ניכיון 35% 35% 35% 35%
הונפקו אחרי 8.5.00 רווח הון 20% 25% 25% 30%
ריבית/דמי ניכיון 20% שולי 25% שולי ריבית שנצמחה מ-1.1.06
אג"ח מדינה שקליות נסחרות בבורסה בישראל הונפקו לפני 8.5.00 רווח הון פטור אין פטור אין
ריבית/דמי ניכיון פטור אין פטור אין כדוגמת: שחר, גילון
הונפקו אחרי 8.5.00 רווח הון 15% אין 15% אין
ריבית/דמי ניכיון 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
מק"מ הונפק אחרי 8.5.00 רווח הון 15% אין 15% אין
דמי ניכיון 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
פקדונות ותכניות חיסכון צמודים בישראל (תחנת יציאה כמוה כהפקדה מחדש) נפתחו לפני 8.5.00 ריבית ריאלית פטור אין פטור אין תכניות חיסכון
35% אין 35% אין פקדון צמוד מט"ח
נפתחו החל מ-8.5.00 ולפני 10.8.05 ריבית ריאלית 15% אין 15% אין רק על הריבית שנצמחה מ-1.1.03
נפתחו מ-10.8.05 ריבית ריאלית 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה עד 31.12.05
20% אין 25% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
נכס נתונים נוספים סוג ההכנסה יחיד שאינו בעל מניות מהותי בעל מניות מהותי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בעל מניות מהותי הערות
עד 31.12.2011 מ-1.1.2012
מניות/נגזרים הנסחרים בבורסה בישראל וחברות ישראליות הנסחרות בבורסה בחו"ל רווח הון 20% 25% 25% 30% רווח שנוצר עד 1.1.03
מס שולי
עד 31.12.11
25% / 20%
אג"ח צמודות מדד או מט"ח נסחרות בבורסה בישראל הונפקו לפני 8.5.00 רווח הון פטור פטור פטור פטור
ריבית/דמי ניכיון 35% 35% 35% 35%
הונפקו אחרי 8.5.00 רווח הון 20% 25% 25% 30%
ריבית/דמי ניכיון 20% שולי 25% שולי ריבית שנצמחה מ-1.1.06
אג"ח מדינה שקליות נסחרות בבורסה בישראל הונפקו לפני 8.5.00 רווח הון פטור אין פטור אין
ריבית/דמי ניכיון פטור אין פטור אין כדוגמת: שחר, גילון
הונפקו אחרי 8.5.00 רווח הון 15% אין 15% אין
ריבית/דמי ניכיון 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
מק"מ הונפק אחרי 8.5.00 רווח הון 15% אין 15% אין
דמי ניכיון 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
פקדונות ותכניות חיסכון צמודים בישראל (תחנת יציאה כמוה כהפקדה מחדש) נפתחו לפני 8.5.00 ריבית ריאלית פטור אין פטור אין תכניות חיסכון
35% אין 35% אין פקדון צמוד מט"ח
נפתחו החל מ-8.5.00 ולפני 10.8.05 ריבית ריאלית 15% אין 15% אין רק על הריבית שנצמחה מ-1.1.03
נפתחו מ-10.8.05 ריבית ריאלית 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה עד 31.12.05
20% אין 25% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06

 

נכס נתונים נוספים סוג ההכנסה יחיד שאינו בעל מניות מהותי בעל מניות מהותי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בעל מניות מהותי הערות
עד 31.12.2011 מ-1.1.2012
פקדונות בחו"ל ריבית ריאלית 15% אין 15% אין ריבית שנצמחה עד 31.12.05
20% אין 25% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
פקדונות שקליים ותכניות חיסכון בנקאיות לא צמודות (תחנת יציאה כמוה כהפקדה מחדש) נפתחו לפני 8.5.00 ריבית ריאלית פטור אין פטור אין
נפתחו החל מ-8.5.00 ולפני 10.8.05 ריבית נומינלית 10% אין 10% אין רק על הריבית שנצמחה מ-1.1.03
נפתחו מ-10.8.05 ריבית נומינלית

 

10% אין 10% אין ריבית שנצמחה עד 31.12.05
15% אין 15% אין ריבית שנצמחה מ-1.1.06
קופות גמל לתגמולים הפקדות לפני 1.1.03 ריבית ריאלית פטור אין פטור אין
הפקדות החל מ-1.1.03 עד 31.12.05 ריבית ריאלית 15%

במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור

 

אין 15%

במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור

 

אין במשיכה לפני 1.7.09 – פטור על משיכת כספים בגיל פרישה שמקורם בתקרת ההפקדה המוטבת

במשיכה אחרי 1.7.09 -ריביתורווחים פטוריםממס, ובלבדשהמשיכההיאמשיכהכדין.

 

הפקדות החל מ-1.1.06 ריבית ריאלית 20%

במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור

אין 25%

במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור

אין
קרנות השתלמות הפקדות לפני 1.1.03 ריבית ריאלית פטור אין פטור אין  לגבי קה"ש לעצמאים – הפקדות לפני 1.12.02
הפקדות החל מ-1.1.03 עד 31.12.05 ריבית ריאלית 15% אין 15% אין החיוב במס הינו אך ורק על ריבית בשל הפקדה שמעל ההפקדה המוטבת
הפקדות החל מ-1.1.06 ריבית ריאלית 20% אין 20% אין

 

שיעורי המס לעיל כפופים למספר תנאים, וביניהם שהכנסות היחיד אינן מעסק ושהיחיד לא דרש בניכוי הוצאות מימון.

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן