תפריט

רכישת רכב וניכוי מס תשומות

תקנה 14 (א) בתקנות מס ערך מוסף אוסרת לנכות מס תשומות על רכב מנועי כאשר המס מוטל על רכישת רכב פרטי לעסק / ייבוא רכב.

הגדרת רכב פרטי מופיעה בתקנה 1 (ב):

“רכב פרטי” – רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ”א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק”ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג’יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

 

כלומר, אין לנכות מס תשומות בגין רכישה / יבוא / השכרה מרכב אשר משקלו מתחת ל – 3,500 ק”ג או רכב המופיע בתוספת הרביעית לתקנות.

 

התקנה חלה על כל רכב אשר נמסרו לקונה החל מיום 10/07/2005, רכב שנמסר לפני כן נחשב כרכב פרטי החל מתחילת שנת 2008.

למרות ההגבלה הנ”ל ישנם עוסקים המופיעים בתקנה 14 (ב) אשר רשאים לנכות את מס התשומות.

 

להלן סוגי העוסקים:

 

  • רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים.
  • לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה.
  • השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב.
  • הסעת נוסעים במהלך העסק בידי מי שעסקו הסעת נוסעים (למשל מונית).
  • סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים.
  • ג’יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק / המפעל.

 

התרת ניכוי התשומות אינה פוטרת מהוראת תקנה 18, ויש לפעול עפ”י כללי אינדקס הוצאה מוכרת.

 

מכיוון שרכישה / יבוא של אופנוע אינה בגדר “רכב פרטי” בהתאם לתקנה 1 ניתן יהיה לנכות מס תשומות על הרכישה / יבוא לפי החלק היחסי. בהתאם לכך מכירת האופנוע ע”י העוסק תחויב במס באופן יחסי למס שנוכה.

 

עוסקים רבים חושבים שניתן להזדכות על מע”מ תשומות בכל השכרת רכב, טענה זו בד”כ אינה נכונה, אלא יש לפעול בהתאם למבחן רכישה: אילו הייתי קונה את הרכב, האם הייתי מזדכה בגינו על מע”מ תשומות? במידה והתשובה היא כן ניתן יהיה להזדכות גם בהשכרת הרכב, כמובן שגם במקרה זה ההכרה הינה באופן יחסי.

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן