תפריט

רשימת היישובים המזכים בהטבות מס לשנת 2018

בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה "הטבות מס ביישובים (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003", עצמאי / עובד שכיר המתגורר במשך 12 חודשים רצופים באחד או יותר מהיישובים המוטבים ואותו יישוב מהווה מרכז חייו זכאי להטבה במס על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת / פנסיה / תשלומים מקופת גמל / מענק פרישה וכיו"ב), הזכאות הינה בהתאם לקריטריונים הבאים במצטבר:

  • היישוב סמוך לגבול או דירות המגורים שבתחומו, כולן או חלקן שוכנות מצפן לקו רוחב 750, מדרום לקו רוחב 610 או ממזרח לקו אורך 250, למעט יישובים שעל תושביו חלות הוראות סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת.
  • אוכלוסייתו נמוכה מ- 75,000 תושבים.
  • הוא משויך לאשכול 8 או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי – כלכלי, אלא אם כן הוא יישוב סמוך לגבול.
  • הקמתו אושרה על פי כל דין.
  • הניקוד הכולל שלו הוא 25 נקודות לפחות.

 

הניקוד הכולל קובע את שיעור הזיכוי ותקרת ההנחה לעצמאי / עובד שכיר המתגורר באותו יישוב ומתקבל מחיבור הנקודות של 3 מדדים: חברתי – כלכלי (35%), פריפריאליות (40%) וסמיכות לגבול (25%).

 

הזכאות מקטינה את חבות המס שעל העצמאי / עובד שכיר לשלם למס ההכנסה, בכל מקרה חישוב המס לא יהיה נמוך מ- 0 ₪.

הזכאות כאמור הינה לאחר 12 חודשים ומוענקת רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריו בישוב, כמו  כן, הזכאות ניתנת באופן יחסי לזמן מגוריו ביישוב באותה שנה.

עצמאי – נדרש לצרף לדו"ח השנתי אישור תושבות על מנת לקבל את הזיכוי במס, במידה ולא נדרש זיכוי המס בשנים קודמות ניתן לתקן את קליטת הדוחות.

שכיר – במידה וחלפה שנת המס נדרש להגיש בקשה להחזר מס, יש לצרף אישור תושבות.

 

לנוחיותכם צירפנו טבלאות המפרטות את שמות היישובים בהתאם לשיעור הזיכוי וגובה התקרה (מסודר לפי א-ב).

 

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 7% (תקרה של 132,000 ₪):

 

יישובים 7%

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 9% (תקרה של 156,000 ₪):

 

יישובים 9%

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 10% (תקרה של 162,000 ₪):

 

יישובים 10%

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 11% (תקרה של 186,000 ₪):

 

יישובים 11%

הישוב כפר ורדים זכאי לשיעור זיכוי של 11% (תקרה של 159,120 ₪).

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 12% (תקרה של 192,000 ₪):

 

יישובים 12%

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 13% (תקרה של 216,000 ₪):

 

יישובים 13%

הישוב נתיבות זכאי לשיעור זיכוי של 11% (תקרה של 174,000 ₪).

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 16% (תקרה של 192,000 ₪):

 

יישובים 16%

הישוב רהט זכאי לשיעור זיכוי של 11% (תקרה של 204,000 ₪).

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 18% (תקרה של 234,000 ₪):

 

יישובים 18%

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 19% (תקרה של 252,000 ₪):

 

יישובים 19%

 

להלן רשימת הישובים הזכאים לשיעור זיכוי של 20% (תקרה של 241,080 ₪):

 

יישובים 20%

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו. 

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן