תפריט

רשם החברות

רשם החברות הינו גוף שהוקם בשנת 1999 ופועל כאגף במשרד המשפטים. סמכותו של רשם החברות הינה פועל יוצא מכח חוק החברות, התשנ”ט – 1999. חלק שני של חוק החברות הוא החלק הקובע את ההוראות הקשורות להתאגדות, מגדיר את מסמכי הייסוד של החברה, את מעמדה האישיותי והמשפטי של החברה וכן את מעמדו של רשם החברות.

 

 

במהלך שנת 2006, כחלק מצעדים אשר מטרתם הייתה שיפור השירות לאזרח במשרד המשפטים, הגברת השקיפות של רשמי התאגידים השונים, ייעול שיטות העבודה, הגברת הפיקוח והאכיפה של דיני התאגידים והתייעלות כלכלית וצמצום כוח האדם הוחלט להקים את רשות התאגידים אשר תאגד תחתיה את כל גופי הרישום, גופי הפיקוח וגופי האכיפה של דיני התאגידים, אשר פועלים במשרד. רשות התאגידים אורגנה בשלוש זרועות, ותחת כל זרוע נכנסו הרשמים השונים. רשם החברות, רשם המשכונות ורשם השותפויות תחת הזרוע העסקית, רשם העמותות ורשם ההקדשות תחת זרוע המלכ”רים, ורשם המפלגות תחת הזרוע הפרלמנטרית פוליטית.

 

 

בין תפקידיו של רשם החברות נמנים רישום של חברות בע”מ (בערבון מוגבל), חברות חל”צ (לתועלת הציבור) ושותפויות חדשות ופרטיהן, רישום שעבודים העומדים כנגד חברות, עדכון השעבודים וסילוק שעבודים, טיפול בכל הקשור להליך של פירוק חברה, וכן בחינה וטיפול בכל הנוגע להון הרשום של החברה.

 

 

מלבד תפקידיו ברישום חברות ותאגידים, טיפול בפירוק חברות ורישום שעבודים של חברות, רשם החברות מעמיד לרשות הציבור מאגר מידע שבו כל אדם יכול למצוא פרטים המעניינים אותו על כל חברה כגון: פרטים על בעלי החברה, בעלי המניות, המנהלים, ההון של החברה ואם יש לה שעבודים כלשהם.

 

 

כאשר חברה נרשמת ברשם החברות עליה לשלם אגרת רישום בסך 2,606 ₪ מעודכן לשנת 2017. אגרה זו איננה חלה על חברה המוגדרת חל”צ (חברה לתועלת הציבור), אשר מטרותיה ציבוריות בלבד והיא יכולה להשתמש ברווחיה אך ורק לשם קידום מטרות אלו וחל איסור על חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות שלה. בנוסף לאגרת הרישום שהיא אגרה חד פעמית, יש לשלם מדי שנה אגרה שנתית בסך של 1,484 ₪ מעודכן לשנת 2017, את האגרה השנתית מחויבת כל חברה לשלם, בין אם היא פעילה ובין שאינה פעילה (ולכן במקרה שהחברה לא פעילה מומלץ לבצע סגירה שלה). סכום האגרה השנתית מתעדכן ברשימת התעריפים ברשות התאגידים, והוא משמש בעיקר בכדי לממן את קיומו של גוף רשם החברות ואת פעולותיו.

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן