שאלות ותשובות בנושא דברים שחובה בחשבונית

עוסקים רבים דנים על סוגיות רבות שקשורות ל – "חשבונית",  כאשר חוק מע"מ עונה על כל השאלות הקשורות לסוגיה שנדונה.

 

להלן מספר סוגיות מרכזיות שנוגעות לחשבונית שכל עוסק חייב לדעת:   

 

 1. שאלה:
  מתי חובה להוציא חשבונית עסקה ומהו המועד להוצאת חשבונית מס?

תשובה:
עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס.
חשבונית מס תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס, ואילו כאשר מדובר בעסקה פטורה ממס, לעניין מועד הוצאת החשבונית יש לראות את העסקה אילו הייתה חייבת במס.          

 1. שאלה:
  האם יש הבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס?

תשובה:
ההגדרה בחוק מע"מ של חשבונית עסקה  /  מס מתייחסת לשני סוגי החשבוניות, כאשר קיימת חובה להוציא חשבונית עסקה על כל עסקה אף אם היא פטורה ממס, הדרישה איננה לחשבונית מס.
חשבונית עסקה מופקת ואילו חשבונית מס כפי שהובהר, יש להוציא תוך 14 יום ממועד החיוב במס. כמו כן, ניתן להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.

חשבונית עסקה אינה נכללת בדו"ח התקופתי של העוסק, משמע המע"מ על חשבונית עסקה כאמור לא משולם, ברגע שתצא חשבונית מס, יש לכלול את העסקה בדו"ח התקופתי של העוסק.

 1. שאלה:
  האם קיימת אפשרות להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה?            

תשובה:
עוסק רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, וכן חייב לעשות זאת לפי דרישת הקונה.
יחד עם זאת, קונה אינו רשאי לדרוש חשבונית מס במועד שקדם לתשלום התמורה או חלקה, לפי העניין, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

 1. שאלה:
  באילו מקרים ניתן להוציא חשבונית עסקה?

תשובה:
כעיקרון השאלה הזאת עולה בד"כ כשמדובר "במתן שירות", ברגע שניתן שירות ניתן להוציא חשבונית עסקה עד לקבלת התשלום בפועל, כאשר התקבל התשלום יש להוציא חשבונית מס/קבלה. 
האמור אינו יחול במידה ומחזור העוסק הינו מעל 15.1 מיליון ₪.

 1. שאלה:
  מה חשבונית מס צריכה להכיל?

תשובה:

 • שם הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס ותאריך.
 • הפרדה בין סכום המע"מ לסכום ללא מע"מ והמחיר הכולל.
 • היה מענו של הלקוח ידוע לנישום – אין חובה לציינו.
 • מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין.
 • תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות.
 • כמות, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה וסכום החשבונית.
 • אופן תשלום: אשראי, שיק, מזומן, העברה בנקאית וכן יש להוסיף % ניכוי במקור.
 • סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף.
 • חתימת הנישום או מטעמו אלא אם כן המסמך הינו ממוחשב.
 • קיימת חובה לרשום תעודת זהות של הקונה, זולת כאשר מדובר במכירה לצרכן פרטי, קרי, לא מדובר בעוסק/מלכ"ר ומוסד כספי.
 1. שאלה:
  האם יש לדרוש חשבונית על כל סכום?

תשובה:
עד סכום של 306 ₪ (מעודכן לשנת 2016) אין חובה לדרוש חשבונית מהמוכר, חובת ההוכחה מוטלת על הקונה.           

 1. שאלה:
  האם קיימת חובה לפרט בחשבונית את סכום המע"מ בנפרד או מספר רישום של הקונה?

תשובה:
הדרישה בחוק הינה לפרט את סכום מע"מ בנפרד ורישום מספר הרישום של הקונה (תעודת זהות או מספר חברה), אולם ישנם סוגים של עוסקים או עסקאות שמנהל מע"מ רשאי להתיר לרשום "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד וכן אי ציון מספר הרישום של הקונה.

 

 

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"חו/אורון ביטן, רו"חממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.