תפריט

מועד החיוב במס

בעסקאות של מכר טובין מועד החיוב במע"מ חל עם מסירת הטובין לקונה ללא תלות בקבלת התמורה לעסקה.

 

אם זאת בעסקים קטנים אשר מחזור עסקיהם אינו עולה על 2,000,000 ₪ תשלום המע"מ יחויב עם קבלת התמורה וזאת בכדי להקל על תזרים המזומנים של העסק.

 

כמו כן, יצרנים קטנים (בהתאם לפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות ניהול פנקסי חשבונות) יחויבו בתשלום המע"מ עם קבלת התמורה כל עוד מחזור עסקיהם  אינו עולה על 3,800,000 ₪. מועד הוצאת חשבונית המס יהיה מועד התשלום וכן הוצאת חשבונית מס מחייבת דיווח גם אם לא הועברה בגינה תמורה.

 

לתיאום פגישה והכוונה עם נציג ממשרדנו, לחץ כאן

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן