תפריט

שיעור מס על דיבידנד עפ"י סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה

בטבלה שלפניכם מוצגים שיעורי המס לדיבידנד לפי הגדרות ספציפיות, הנתונים מעודכנים נכון ל 10.7.2013, להלן הנתונים:

 

מקבל דיבידנד יחיד יחיד,בעל מניות מהותי(*) חברה משפחתית חברה משפחתית,”נישום בעל מניות מהותי(**) מוסד ציבורי, קופת גמל חברה תושבת חוץ חברה תושבת חוץ,

בעלת מניות מהותית(***)

חברה תושבת ישראל
מ-2012 25.00% 30.00% 25.00% 30.00% 25.00% 25.00% 30.00% פטור
2006-2011 20.00% 25.00% 20.00% 25.00% 20.00% 20.00% 25.00% פטור

 

לשיעור מס על דיבידנד המחולק ע"י מפעל מועדף ראה טבלה "שעורי מס חברות ודיבידנד למפעל מועדף".

 

 

(*)   יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו, בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בחבר-בני-אדם ששילם את הדיבידנד

(**)  הנישום כמשמעותו בסעיף 64א בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד

(***) חבר-בני-האדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בחבר-בני-אדם ששילם את הדיבידנד כאשר מקבל הדיבידנד הוא תושב חוץ ייתכן שיעור מס שונה שנקבע באמנה עם מדינת תושבות של מקבל הדיבידנד

 

 

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן