תפריט

שירותי מידע

היסטוריית ערך נקודת זיכוי
דיווח שוטף למע"מ
הוצאות נסיעה לחו"ל
רשם החברות תשלום חובות
מדרגות מס 2006-2017
ריבוי דירות-פטור/חיוב חלקי
חישוב מס מרובה דירות
רשימת היישובים המזכים בהטבות מס לשנת 2017
דמי ביטוח עובדים שכירים
תשלום חוב מע"מ
מס הכנסה מקדמות
חובות מס הכנסה מקדמות
מס הכנסה ניכויים
מחשבון משכנתא
חובות מס הכנסה ניכויים
ביטוח לאומי ניכויים
חוב/דו"ח ביטוח לאומי ניכויים
שובר ביטוח לאומי ניכויים
ביטוח לאומי עצמאי
שובר ביטוח לאומי עצמאי
ביטוח לאומי לא עובד
משק בית
חוב גמלאות
שוהה בחופשה ללא תשלום
ביטוח לאומי סטונדט
שוהה בחו"ל
דיווח ותשלום תושב חוץ
רישום חברה
אגרה שנתית רשם החברות
תשלום והפקת נסח חברה
תשלום והפקת נסח טאבו
רישום עמותה
אגרה שנתית רשם העמותות
חישוב ברוטו/נטו
מחשבון חישוב מס הכנסה
סימולטור מס הכנסה לשכירים
מחשבון נקודות זיכוי
חישוב מס שבח
סימולטור מס רכישה
חישוב הצמדה למדד
בדיקת שווי רכב
בדיקת זכאות בלו סולר
חישוב ב"ל פנסיה מוקדמת
מידע נדל"ן
איתור גוש חלקה
בדיקת שיוך ישוב לרשות
ענפים כלכליים
פרטי עוסק מורשה
אישור ניכוי מס וניהול ספרים
תיאום מס
איתור חברה ברשם החברות
שערי חליפין
בדיקת חשבון מוגבל
חובת מערכת חשבונות כפולה
ריבית סעיף 3(י) לפקודה
ריבית סעיף 3(ט) לפקודה
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
תשלום פטור מס לתושב חוץ
מס דיבידנד לפי סעיף125ב
פטור מלגה לחוקר/סטודנט
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן