תפריט

שירותי מידע - אישורים ובדיקות

מידע נדל"ן
איתור גוש חלקה
בדיקת שיוך ישוב לרשות
ענפים כלכליים
פרטי עוסק מורשה
אישור ניכוי מס וניהול ספרים
תיאום מס
איתור חברה ברשם החברות
שערי חליפין
בדיקת חשבון מוגבל
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן