תפריט

תיאום דמי ביטוח

שכיר בעת תחילת עבודתו, עליו למלא טופס 101, כחלק ממילוי טופס 101 כאמור, יש לציין בסעיפים ד’ ו-ה’ האם מדובר בעבודה נוספת?

שאלה זו הינה מהותית לצורך תיאום דמי ביטוח לאומי, הגדרה זו חשובה לצורך סיווג נכון ומניעת תשלומי יתר / חסר.

במאמר הנדון, ניתנה הרחבה על המשמעויות העולות מסוגיה זו, לרבות, בקשת קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי, בדיקת זכאות, מהם דמי ביטוח?, איך ניתן להימנע מתשלום דמי ביטוח ביתר?, הגדרה נכונה מול המוסד לביטוח לאומי, אופן מילוי טפסים ועוד.

מהם דמי ביטוח?

בהתאם לחוק ביטוח לאומי כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (למעט אישה נשואה שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד וכן למעט מי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל גיל 62).

תשלום הביטוחים מחושב על פי גובה הכנסות המבוטח מעבודה ושלא מעבודה ועל פי מעמדו (שכיר / עצמאי / אינו עובד).

איך נוצר מצב שבו יש לבצע דמי ביטוח?

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי נקבע כי עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל מספר מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור מלא. כתוצאה מכך יתכן וינוכו לעובד או מקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

כיצד ניתן להימנע מניכוי יתר?

על מנת להימנע מניכוי יתר יש למסור למעסיק המשני (שאינו המעסיק העיקרי) או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי. במידה ונוכה משכרו מעל הנדרש יהיה זכאי העובד להחזר דמי ביטוח.

בעת קבלת העובד לעבודה עליו למלא טופס 101, כחלק ממילוי טופס 101 יש לציין בסעיפים ד’ ו- ה’ (בדף הראשון) את סוג השכר המתקבל מאותו מעסיק (משכורת חודש / משכורת בעד משרה נוספת). בהתאם להצהרת העובד בטופס, מנכה המעסיק משכרו של העובד את דמי הביטוח הלאומי ומס בריאות. את הטופס הנ”ל עליו להעביר למעסיק הרלוונטי בכדי שינכה לו את סכום דמי הביטוח כנדרש. בנוסף, בכדי להימנע מבקשת החזר בעתיד, עליו להעביר טופס 644 או להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, את האישור יש למסור למעסיק כדי שינכה את דמי הביטוח בהתאם.

איך אדע אם אני זכאי?

להלן הזכאים לתיאום דמי ביטוח:

  • עובד אצל 2 מעסיקים או יותר.
  • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר (משלם הפנסיה נחשב כמעסיק משני לעניין ניכוי דמי ביטוח).
  • מקבל פנסיה מוקדמת מ-2 מקורות או יותר.

בנוסף יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

  1. גובה הכנסתו החודשית ממעסיקו העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (5,804 ₪ החל מ- 1/1/17).
  2. גובה הכנסתו החודשית מכלל המעסיקים / משלמי הפנסיה גבוהה מההכנסה המרבית לתשלום דמי הביטוח (43,240 ₪ החל מ- 1/1/17). שיעור דמי ביטוח והסכומים לעובדים שכירים.

אני זכאי להחזר, איך אני מקבל את ההחזר?

  1. עובד שכיר ו/או מקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת יכול לבצע באופן מקוון את חישוב הסכום להחזר ולקבלו בחשבון הבנק מידית, בתנאי שנתוני שכר וניכויים התקבלו מכל המעסיקים באמצעות טופס 126 (טופס הכולל את נתוני השכר והניכויים של העובד, מועבר כל שנה ע”י המעסיק).
  2. עובד שכיר ו/או מקבל פנסיה מוקדמת, שהכנסתו מעל ההכנסה המרבית צריך להמציא את המסמכים הבאים:

הודעה על חישוב ההחזר בעקבות תיאום דמי הביטוח תישלח לכתובת המעודכנת בביטוח לאומי.

 

החזר עבור השנה הנוכחית יבוצע באמצעות המעסיק בלבד.

החזר דמי ביטוח הינו ל-7 השנים האחרונות בלבד!

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן