תפריט

חוזר מקצועי מס הכנסה 5.2012 – פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן