תפריט

שר האוצר קובע את ההגבלה למחזור העסקאות לעוסק פטור (99,006 ₪ לשנת 2016) (מצורפת טבלה לשנים 2001-2016), ככל שהעוסק עבר את התקרה השנתית, כאמור לעיל, עליו לשנות את סיווגו לעוסק מורשה בהתאם להוראות מע"מ כקבוע בחוק.

לידיעה, עוסק שעבר את התקרה הקבועה בחוק, אינו יכול להיות מסווג כעוסק פטור רק לאחר שנתיים, בהתאם להוראות חוק מע"מ.

תקרת מס עוסק פטור             

שנה

תקרה

שנה

תקרה

2016

 ₪   99,006

2008

 ₪ 67,555

2015

 ₪ 100,000

2007

 ₪ 65,721

2014

 ₪ 100,000

2006

 ₪ 65,721

2013

 ₪   77,993

2005

 ₪ 64,002

2012

 ₪   76,884

2004

 ₪ 64,002

2011

 ₪   74,972

2003

 ₪ 64,002

2010

 ₪   73,300

2002

 ₪ 59,991

2009

 ₪   70,605

2001

 ₪ 59,155

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן